Ny statistik: Prisfallet för småhus fortsätter

Prisutvecklingen för småhusen har varit lam för alla regioner i Finland under hela 2010-talet. Bild: Martti Kainulainen

Livlig handel under försommaren – kompenserade inte för tidigare fall.

Färsk statistik visar att småhuspriserna i Helsingforsregionen har fallit med över 3,5 procent på ett år när man också räknar med inflationen. Motsvarande tapp för småhusen i övriga landet är 1,0 proc...