Ny statistik: Gasbilarna körde om elbilarna – fler väljer gas som bränsle

En gasbil tankas ungefär som en bensin- eller dieselbil. Bild: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Gasbilarna populärare än elbilarna i maj och juni.

Bilmarknaden sackar jämfört med fjolåret. Det visar färsk statistik. Nyregistreringarna av personbilar minskade med över 10 procent under årets första sex månader jämfört med samma period i fjol.

Om man ser till bilarnas drivmedel var tappet störst bland dieselbilarna där nyregistreringarna föll med nästan 25 procent jämfört med i fjol.

Sammanlagt registrerades kring 60 000 nya personbilar.

Statistiken visar också att antalet elbilar fortsätter att öka. 1 000 nya elbilar kör på vägarna i Finland efter årsskiftet. Det är knappa 2 procent av alla nyregistrerade bilar i år.

Den starka tillväxten för bilar som körs med natur- eller biogas överraskar. Drygt 600 nya gasbilar har registrerats under 2019. Siffrorna för de senaste månaderna är anmärkningsvärda. I juni registrerades hela 270 gasbilar, vilket var fler än elbilarna (239 stycken). Också i maj var de nya gasbilarna fler än de renodlade elbilarna.

Hanna Kalenoja, sakkunnig på Bilbranschens informationscentral, tror att köpruschen för gasbilarna beror på flera faktorer.

Dels har bränsleleverantören Gasum ett erbjudande till fast månadspris som kan ha lockat prismedvetna bilköpare, dels har bilimportörerna satsat mer på gasbilarna i sin marknadsföring. Nya modeller kan ha påverkat.

– Sedan kan också den högre skrotningspremien vid gasbilsköp i fjol ha påverkat. Det är rätt långa leveranstider för gasbilar så premien kan ha påverkat i efterskott, säger Kalenoja.

Gasbilarna som körs på naturgas eller biogas har mindre koldioxidutsläpp än bensindrivna bilar. För naturgasen handlar det om en minskning på cirka 20–25 procent medan biogasen kan kapa upp till 80 procent av koldioxidutsläppen om man räknar med utsläppen också när gasen produceras.

Om man också ser på laddhybrider med eldrift plus bensin- eller dieseldrift är laddhybriderna klart populärare än gasbilarna. Drygt 2 300 nya laddhybrider har registrerats i år. Men också i den jämförelsen vann gasbilarna i juni med 270 gasbilar mot 254 laddhybrider.

Elbilarna och laddbilarna är klart populärast i Nyland. Av elbilarna registrerades över 60 procent i Nyland i juni.

Gasbilarna fördelas något jämnare över landet. I Kymmenedalen registrerades till exempel en elbil och 11 nya gasbilar i juni. Motsvarande förhållande är inte ovanligt i andra landskap heller.

Men också för gasbilarna gäller att de är klart populärast i Nyland med cirka 50 procent av nyregistreringarna i år.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning