Ny statistik: Finlandssvenskarna både yngre och äldre än finskspråkiga

Småbarnen är en stark åldersgrupp bland finlandssvenskarna i Helsingfors. Bild: Mostphotos

Återväxten bland finlandssvenskarna i Helsingfors är stark, visar ny statistik. Det finns också många riktigt gamla finlandssvenskar.

Befolkningen blir äldre och barnens andel av hela befolkningen krymper jämfört med tidigare. Bland finlandssvenskarna i Helsingfors är återväxten ändå relativt stark. Det visar uppgifter i den färska rapporten Statistisk årsbok för Helsingfors.

De finlandssvenska barnen är en större del av sin språkgrupp än vad som är fallet bland de finskspråkiga. De finlandssvenska småbarnen (0–6 år) utgjorde i fjol nästan nio procent av finlandssvenskarna i Helsingfors. Motsvarande siffra för de finskspråkiga var lägre: knappt sju procent var 0–6 år gamla.

Finlandssvenskarna utmärker sig också i de äldsta åldersgrupperna. Fyra procent är över 85 år. Bland de finskspråkiga är andelen betydligt mindre: två procent har fyllt 85 år.

De äldsta finlandssvenskarna utgör en stor del av helsingforsarna i sin åldersgrupp. Cirka elva procent av dem som fyllt 85 i Helsingfors har svenska som modersmål. Då kan man jämföra med andelen finlandssvenskar bland alla Helsingforsbor: 5,7 procent.

Skillnaderna mellan språkgrupperna är tydligast i de allra yngsta och äldsta åldersgrupperna. Skillnaden syns ändå också bland lite äldre barn och unga (7–29 år), och bland 65–84-åringarna som också är starka åldersgrupper bland finlandssvenskarna.

30–65-åringarna är relativt svagast bland finlandssvenskarna jämfört med majoritetsbefolkningen.

Fakta

Många finlandssvenskar är barn och gamla

0–6 år: 8,8 procent av finlandssvenskarna är i den här gruppen. 6,8 procent av de finskspråkiga.

7–15: 8,7 procent av finlandssvenskarna, 7,3 procent av finskspråkiga.

16–17: 1,6 procent av finlandssvenskarna, 1,7 procent av finskspråkiga.

18–29: 19,8 procent av finlandssvenskarna, 18,6 procent av finskspråkiga.

30–44: 18,5 procent av finlandssvenskarna, 22,2 procent av finskspråkiga.

45–64: 19,3 procent av finlandssvenskarna, 25,0 procent av finskspråkiga.

65–74: 12,0 procent av finlandssvenskarna, 10,7 procent av finskspråkiga.

75–84: 7,2 procent av finlandssvenskarna, 5,6 procent av finskspråkiga.

85–: 4,0 procent av finlandssvenskarna, 2,3 procent av finskspråkiga.

Helsingfors har 36 200 invånare med svenska som modersmål. Antalet finskspråkiga är 505 700. Cirka 90 000 har något annat modersmål.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03