Ny spårvagnslinje i Vanda kan bli verklighet 2028

Vanda stadsstyrelse behandlar på måndag frågan om en fortsatt planering av en spårvagnslinje mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Mellungsbacka metrostation. Bild: HBL-arkiv

På måndag ska Vanda stadsstyrelse besluta om en fortsatt planering för en spårvagnslinje.

Den planerade spårvagnslinjen är 19 kilometer lång från Helsingfors-Vanda flygplats via köpcentret Jumbo till Dickursby, Västerkulla och vidare till Mellungsbacka metrostation.

Den planerade spårvagnslinjen är en del av den nya generalplanen i Vanda. Man räknar med att det år 2030 ska bo 87 000 invånare vid spårvagnslinjen. Kostnaderna för spårvagnslinjen uppgår till 393 miljoner euro och staten väntas stå för 30 miljoner av kostnaderna.

Den tekniska nämnden i Vanda har redan godkänt den allmänna planen för spåvagnslinjen och nu ska Vanda stadsstyrelse och fullmäktige besluta om den fortsatta planeringen. I det följande skedet är det dags för detaljplaneringen och planeringen av gator samt infrastruktur. Planeringsskedet väntas räcka 3 till 4 år. Det betyder att spårvagnslinjen byggs tidigast 2024 och trafiken är i gång 2028.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning