Ny spårväg genom Vallgårdsdalen blir verklighet

Den nya spårvägsrutten ska gå genom parken mellan Gumtäkt botaniska trädgård och Vallgårds koloniträdgård. Längs med spårvägen planeras en cykelväg som ska minska på genomfartstrafiken i parken. Bild: Helsingfors stad/MASU Planning

I framtiden ska Fiskehamnen och Böle bindas samman med en spårvagnsrutt som tar bara 15 minuter.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände nästan enhälligt detaljplanen för en ny spårväg genom Vallgårdsdalen. Rutten går genom parken mellan Gumtäkt botaniska trädgård och Vallgårds koloniträdgård.I fra...