Ny situation för svenskan?

Bild: Martti Kainulainen

Har det politiska landskapet förändrats i förhållande till det svenska i Finland – det handlar den sista politikpodden om.

I politikpodden #29 som också ser ut att bli den sista hade vi sedan länge tänkt ta upp svenskans ställning ur politisk synvinkel. Nu fick frågan brännande aktualitet i och med den dramatiska behandlingen av jourreformen och Vasa centralsjukhus i riksdagen.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning