Ny situation för svenskan?

Bild: Martti Kainulainen

Har det politiska landskapet förändrats i förhållande till det svenska i Finland – det handlar den sista politikpodden om.

I politikpodden #29 som också ser ut att bli den sista hade vi sedan länge tänkt ta upp svenskans ställning ur politisk synvinkel. Nu fick frågan brännande aktualitet i och med den dramatiska behandlingen av jourreformen och Vasa centralsjukhus i riksdagen.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46