Ny rysk reaktor vid Finska viken klar för provdrift

Byggarbetet på den nya reaktor som nu börjar stå klar vid Finska vikens södra strand gick snabbt när det väl kom i gång efter trög start. Bild: Rosenergoatom

Den första nya kärnreaktorn i Sosnovy Bor vid Finska vikens södra strand är redo för provdrift. Tidtabellen har varit pressad och byggandet har gått snabbt när det väl kom i gång. Det har fått myndigheterna att fråga sig om man verkligen hunnit med alla säkerhetskontroller.

Det ryska kärnkraftsbolaget Rosenergoatom håller på att färdigställa den första av fyra planerade nya reaktorer i Sosnovy Bor utanför S:t Petersburg. Reaktorn är av samma typ som den Fennovoima planerar på Hanhikiviudden i Pyhäjoki och ryska Rosatom som ansvarat för bygget hoppas att kraftverket i Sosnovy Bor ska bli en referens för en storskaligare export av kärnreaktorer.

Byggarbetet på den nya reaktorn började 2008. I början gick arbetet ändå trögt ett par år, bland annat på grund av ekonomiska problem. Reaktorn som nu är laddad med bränsle provkörs och ska enligt planerna tas i bruk innan utgången av året.

Fennovoima slöt för sin del ett avtal om ett nyckelfärdigt kärnkraftverk med Rosatom hösten 2013. Då var planen att kraftverket skulle producera el 2024.

Fennovoima och Rosatom har ändå inte kunnat leverera den dokumentation som krävs för att bevilja tillstånd för byggstart till Strålsäkerhetscentralen Stuk enligt den tidtabell företaget ursprungligen tänkt sig. Nu har man skjutit upp målet för att lämna in ansökan om att få börja bygga till 2019.

– Fortfarande saknas mycket centralt material i ansökningshandlingarna, men det är omöjligt för en utomstående att spekulera i när tillståndet kan beviljas. Vi går igenom material efterhand vi får det, säger byråchef Aapo Tanskanen på Stuk.

Inte sett helheten

Han konstaterar att om det är något man lärt sig efter det utdragna byggarbetet på Industrins Krafts tredje reaktor i Olkiluoto så är det att inte godkänna en byggstart innan alla planer är klara.

Men i Sosnovy Bor är den första nya reaktorn alltså nu klar för provdrift. Stuk har varit på plats och följt med byggarbetet i olika omgångar, men enligt Tanskanen är det bara fragment av helheten man kunnat se.

– Vi har inte kommit åt att granska några detaljer, besöken på byggarbetsplatsen har i alla fall gett oss information som kompletterar den ansökan Fennovoima ska lämna in. Vi har bland annat kunnat följa med hur både Rosatom och underleverantörerna behärskar sitt arbete, hur de tar hand om frågor som arbetarskydd och vilken säkerhetskulturen är under byggtiden, säger Tanskanen.

I Sosnovy Bor planerar Ryssland fyra nya tryckvattenreaktorer, varav också nummer två redan är under byggnad. Byggarbetet på den startade 2010, också det till en början långsamt. Reaktorerna ska ersätta de gamla, grafitmodererade reaktorer som just nu producerar el vid Finska vikens södra strand. Den första av de äldre reaktorerna stängs enligt planerna nästa år. De äldre reaktorerna är av samma typ som den i Tjernobyl.

– Att Ryssland stänger den första gamla reaktorn ger det anledning till fest, säger Tanskanen.

De äldre reaktorerna i Sosnovy Bor har råkat ut för flere incidenter under de senaste åren och finländska myndigheter är lättade över att de kommer att stängas de närmaste åren. Bild: Rosenergoatom

Olika sorters krav

De nya reaktorerna byggs enligt de krav som internationella atomenergiorganisationen IAEA ställer på nya kärnkraftverk, men Aapo Tanskanen känner ändå en viss skepsis. Han konstaterar att Stuk och Finland har stränga säkerhetskrav på kärnkraftverk, krav som i vissa avseenden avviker från IAEA:s. Då gäller för leverantören att göra de ändringar som krävs.

Den första reaktorn i Sosnovy Bor låg länge efter sin ursprungliga tidtabell trots byggstarten 2008. Sedan arbetet startade på allvar har den byggts snabbt och Tanskanen frågar sig om det kanske gått för snabbt.

– Även om vi besökt bygget är det mycket vi inte får se och man kan bland annat fråga sig om alla anordningar testats tillräckligt, säger han.

Tanskanen litar ändå på att de experter som är på plats när reaktorn körs i gång gör de rätta riskbedömningarna och att användningen av kraftverket inte innebär några risker. Han konstaterar att det bästa sättet att trygga säkerheten är att den som driver kraftverket, i det här fallet Rosenergoatom, känner sitt ansvar och att attityderna till säkerhetsfrågorna är i skick.

Men de ryska myndigheterna ställer också säkerhetskrav som en del punkter är strängare än de internationella kraven. Bland annat blir de nya reaktorerna i Sosnovy Bor försedda med kyltorn, de får inte ta in kylvatten direkt ur eller pumpa ut varmvatten direkt i havet.

– Tanken är att kraftverket ska var den referens Rosatom behöver för export i större skala, säger Tanskanen.

Förutom Fennovoimas planerade reaktor bygger Rosatom en reaktor av samma typ i Vitryssland. Rosatom har också förhandlat om att bygga kärnkraftverk i Storbritannien, men de förhandlingarna ligger just nu på is.

Bild: Maija Hurme

• I Sosnovy Bor producerar just nu fyra äldre, grafitmodererade reaktorer el.

• Den äldsta reaktorn har haft problem av olika slag och reparerats i flera omgångar.

• Rosatom planerar fyra nya reaktorer för att ersätta de gamla, den första av dem är nu klar för provdrift.

• Kraftverken utrustas med den nya generationens VVEP, en rysk tryckvattenreaktor på 1 200 megawatt.

• Kärnkraftverken utanför S:t Petersburg producerar omkring hälften av all den el som används i området.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning