Ny rapport: Vart femte barn är överviktigt i Finland

En av fyra pojkar och en av fem flickor i Finland är överviktiga. Päivi Mäki på THL ser flera anledningar till det: ökad skärmtid, mycket sötsaker, men även minskad rörelse i vardagen. Bilden visar fri lek på ett daghem i Ekenäs. Bild: Lina Enlund

Fler pojkar än flickor är överviktiga. Och i Österbotten är fler barn överviktiga än i Nyland. Det visar en ny rapport, som landar i att inte bara föräldrar, daghem och skolor bör ta tag i problemet – utan även företag.

I Finland lider fler pojkar än flickor av övervikt eller fetma. Skillnaden mellan könen gäller i alla åldersintervall. Redan innan barnen börjat skolan är 24 procent av pojkarna överviktiga, att jämfö...