Ny rapport: Var nionde art i Finland är hotad

Den främsta orsaken till att artrikedomen försvagas i skogarna är bristen på gammelskog, högresta träd och död ved, uppger Miljöministeriet. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland utarmas. Speciellt landets fågel- och mossarter ligger risigt till.

Det finns hotade arter i alla artgrupper, men problemet är akut för cirka en tredjedel av landets ryggradsdjur och fågel- och mossarter. Till exempel fjällräven, insjölaxen och ortolansparven och ytterligare tjugo arter är akut hotade.

Också bland lavarna, kärlväxterna, fjärilarna och steklarna är andelen hotade arter stor. Situationen för de här artgrupperna har försämrats efter den föregående bedömningen, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Var tionde insektart är också hotad. För en del insekter har situationen förbättrats, eftersom många sydliga arter har dragit nytta av att klimatet har blivit varmare. Däremot är över 200 fjärilsarter mer hotade än tidigare.

Största delen av de utsatta arterna finns i skogar och i kulturlandskap men även livsmiljöer i fjällen och myrmarkerna har påverkats negativt. Den främsta orsaken till att artrikedomen försvagas i skogarna är bristen på gammelskog, högresta träd och död ved. Den näst vanligaste orsaken är att livsmiljöer växer igen. Klimatförändringen inverkar speciellt på att fjällarter hotas

Den främsta orsaken till att artrikedomen försvagas i skogarna är bristen på gammelskog, högresta träd och död ved, uppger Miljöministeriet. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Enligt Miljöministeriet kan utvecklingen bromsas genom att inrätta skyddsområden och satsa på aktiva skydds-, restaurerings- och skötselåtgärder.

Hotbedömningen av artrikedomen i Finland gjordes nu för femte gången. Cirka 180 experter från universiteten, de naturvetenskapliga museerna, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Forststyrelsen och föreningen för däggdjursvetenskap i Finland har involverats i arbetet.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning