Ny rapport kräver skärpt cybersäkerhet i Finland

Forskarna Martti Lehto (till vänster) och Jarno Limnell under presskonferensen för rapporten om cybersäkerhet i Finland. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Försvarsministeriets pinfärska rapport efterlyser förbättrad cybersäkerhet och föreslår en ommöblering av förvaltningen för att förbättra beredskapen att hantera cyberattacker.

Utredningen föreslår att det grundas en ny administration som bär huvudansvaret för landets cybersäkerhet. Den nya administrationen skulle ledas av en cybersäkerhetschef som i sin tur leder tre olika enheter med ansvar för kommunikationsnätverkens tillförlitlighet och säkerhet.

Den nya befattningen som cybersäkerhetschef skulle knytas till Statsrådets kansli eller ett centralt ministerium för att ge frågan tillräcklig tyngd och dignitet, rapporterar Helsingin Sanomat.

Problemet med nuvarande administrativa upplägg är att det finns alltför många aktörer som svarar för landets cybersäkerhet. Varje enskild aktör svarar endast för sitt ansvarsområde medan helhetsansvaret är bortkollrat. Då ansvaret splittras, är det ingen som i själva verket bär ansvar, anser Försvarsministeriet.

Till exempel under hösten 2017 kontaminerade utpressningsprogram Wannacry hundratusentals datorer i över 150 länder. Cyberattacken började på en fredag och problemets omfattning klarnade först på måndagen. Man måste kunna reagera snabbt på dylika hot, vilket inte är möjligt med nuvarande splittrade förvaltningsstrukturer, påminner Försvarsministeriet.

Försvarsministeriets rapport kostade 150 000 euro. Utredningen har finansierats av Statsrådet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning