Ny rapport: Allt fler unga dör av narkotikaförgiftning

De senaste 20 åren har narkotikaförgiftningarna ökat i Finland, visar ny statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Användningen av droger har ökat avsevärt i Finland under de senaste tjugo åren, visar ny statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Skadligt bruk och dödsfall har ökat bland unga.

Användningen av narkotika har ökat i Finland under hela 2000-talet. Det visar en ny rapport från Institutet för hälsa och välfärd som publicerades på onsdagen.

– Droganvändningen och dess skadliga inverkan har ökat i tjugo år med undantag från några korta lugnare perioder, säger Sanna Rönkä, specialplanerare vid institutet.

Test, bruk och missbruk av droger har ökat. Det har också de drogrelaterade dödsfallen gjort.

Det skadliga bruket av droger kryper ner i åldrarna, och även narkotikabrotten har ökat fem år i rad.

2015 var antalet drogrelaterade dödsfall 176. 2018 var motsvarande siffra 261.

Samma utveckling ser man också med dödsfall som beror på narkotikaförgiftning. 2019 dog 189 personer på grund av narkotikaförgiftning, vilket är fyra gånger fler än 1997. Narkotikaförgiftningar orsakas oftast av opioiden buprenorfin, som klassas som stark smärtmedicin.

Narkotikaförgiftning innebär att en person dör på grund av en överdos.

Polarisering bland unga

Största delen av ungdomarna i åldern 15–24 år i Finland har aldrig har testat droger. Trots det har skadligt bruk av droger och dödsfall på grund av narkotikaförgiftning ökat i den åldersgruppen. Det här är viktigt att uppmärksamma, menar forskarna.

– Det borde erbjudas tillräckligt med vård och stöd för de som redan har ett problematiskt förhållande till droger, säger Rönkä.

Skadligt bruk bland unga i åldern 15–24 har blivit nästan lika vanligt som bland vuxna i åldern 35–44 år.

Att prova på eller använda droger är ändå vanligast bland vuxna i åldern 25–34 år. Även det skadliga bruket är störst i den åldersgruppen.

Forskarna ser en stor polarisering bland unga: största delen av 15–24-åringarna i Finland har aldrig har testat droger, men samtidigt ökar de svåra fallen av missbruk och drogrelaterade dödsfall. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Cannabis den vanligaste drogen

Användningen av cannabis bland minderåriga har länge varit på en stabil nivå, men sedan 2017 har det blivit något vanligare.

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Finland. I den senaste narkotikaenkäten år 2018 uppgav nästan 25 procent av finländarna i åldern 15–69 att de någon gång under sitt liv har provat på cannabis.

Sedan 1997 har antalet personer som provat på cannabis fördubblats.

Missbruket av amfetamin och opiater har ökat tredubbelt de senaste tjugo åren, visar rapporten. År 2017 fanns det uppskattningsvis 31 100–44 300 finländare som använde amfetaminer och opioider på ett skadligt sätt.

Att amfetamin, men också kokain, blivit vanligare syns också i de avloppsvattenundersökningar som Institutet för hälsa och välfärd gör med jämna mellanrum.

Rapporten Drogläget i Finland 2020 samlar centrala forskningsresultat och statistik om det nationella drogläget.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning