Ny prognos visar att vargstammen är 50 procent större nu än i mars – men oklart om vargarna blir fler

Bild: Mostphotos

Prognosmodellen har använts för första gången och visar att det sannolikt uppstår nya vargrevir i västra Finland. Exakt var kan forskarna inte uttala sig om.

På torsdagen presenterade Naturresursinstitutet Luke ett nytt sätt att uppskatta antalet vargar i landet. Den första körningen visar att det med 90 procents sannolikhet finns mellan 228 och 311 vargar i landet på söndag, och att de flesta av dem finns i västra Finland.

Det är ungefär 50 procent mer än i mars, och förklaras främst med de valpar som föddes i våras. Valparna utgör ungefär halva vargbeståndet.

Specialforskaren Samu Mäntyniemi vid Luke säger att man inte ska jämföra mars med november, däremot 2017 med 2018. Därför har prognosverktyget också körts på historiska data.

– Vargbeståndet verkar vara lite större än i fjol, men det är också möjligt att det är mindre. Man kan inte dra några säkra slutsatser annat än att beståndet med 80 procents sannolikhet är större nu än vid den här tiden i fjol.

Nya revir i Sydösterbotten?

Prognosen visar att nya revir kan uppstå i västra Finland; enligt Lukes karta finns det många nya vargpar mellan Kristinestad och Björneborg. Uppgifterna om vargar per kommun eller region får man inte ut, men prognosverktyget kan enligt Luke användas för att informera lokalbefolkningen om nya vargrevir och förebygga skador.

När man tittar på er karta ser det ut som om sannolikheten för nya vargrevir söder om Kristinestad är stor. Borde folk där uppmärksammas om saken, Samu Mäntyniemi?

– Ja så kan man tänka, men jag vill inte namnge några orter. De nya vargreviren uppstår i vilket fall som helst väster om Päijänne.

Vargparen som söker nya revir uppskattas vara ungefär tio stycken. När ett par får valpar kallas de flock. Enligt Lukes senaste uppskattning fanns det totalt 20 vargflockar i Finland i mars i år, mellan 165 och 190 individer. Vid samma tidpunkt året innan fanns det 14 flockar.

Enligt den nationella skötselplanen är målet 25 flockar i hela landet. Kommer vi att ha det i mars nästa år?

– Det ser ganska likadant ut som i våras. Jag vill inte spekulera om saken, säger Samu Mäntyniemi.

Prognosen visar inga vargar i skärgården, och Åland är inte ens med på kartan. Betyder det vargfritt?

– I teorin är det möjligt att vargar flyttar till Åland, det har man sett ett par gånger, men det är ganska osannolikt.

Motstånd i Österbotten

Flest vargar finns det i maj när valparna föds. Beståndet minskar redan under sommaren på grund av att valpar dör av naturliga orsaker. Under vintern är dödligheten ännu större.

Valparna lämnar sin flock efter ett år och kan då i princip röra sig i hela landet för att hitta en hona eller hane och ett lämpligt revir. Mot hösten blir de ensamma vargarna färre och paren fler.

Prognosverktyget simulerar hur vargarna rör sig. I dag finns alla elva sändarförsedda vargar i östra Finland, trots att sju av tio vargar finns i västra Finland. Just nu försöker Luke få tillstånd av jaktlag och markägare i Österbotten för att förse vargar med sändare. Sirpa Thessler, programchef på Luke, beklagar att det verkar finnas ett visst motstånd.

– Folk ser ingen nytta med det. Men det skulle vara viktigt för oss att få mer information om hur vargarna beter sig närmare befolkningen. Det finns också fler unga individer där, säger Thessler.

Vargbeståndet mäts i mars, när antalet individer är som lägst. Beräkningen baserar sig på spår, observationer och signaler från vargar som försetts med sändare. Dessutom dna-analyseras vargavföring för att följa hur enskilda individer rör sig. Den här uppskattningen brukar presenteras i juni.

Den prognos som presenterades på torsdagen baserar sig på uppskattningen som görs i mars. Med datorns hjälp har forskarna simulerat hur flockar och ensamma vargar kommer att röra sig och få valpar.

I framtiden hoppas forskarna att prognosen automatiskt ska kunna uppdateras efter varje observation.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning