Ny plan: Vargen ska få skyddsstatus för att trygga livskraften

Ett vargforum kommer att inrättas för att övervaka hur förvaltningsplanen genomförs. Bild: Mostphotos

Korrekt information är ofta till ingen nytta i debatten på sociala medier. Nu vill myndigheter och organisationer i stället rikta sin varginformation till den moderata majoriteten och hoppas att budskapet når fram.

På tisdagen publicerade Jord- och skogsbruksministeriet en ny förvaltningsplan för vargstammen i Finland. Planen kommer endast fyra år efter den förra. Enligt Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid ministeriet, har det inte gjorts stora ändringar.

– Det var absolut inget fel med den förra planen. Men att skydda vargbeståndet är så svårt så det fanns ett klart behov av dialog mellan de organisationer som berörs.

Det finns många smärtpunkter i debatten. Niemi är ändå nöjd över att organisationer med väldigt olika utgångspunkt kunde samsas om planen.

– Det finns väldigt många problematiska frågor. En är olagligt dödande av varg. Den mest uppenbara konflikten är ändå jakthundar som tas av varg. Skador på boskap är däremot relativt små i Finland.

Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid Jord- och skogsbruksministeriet, säger att osakliga påhopp i vargdiskussionen inte har en plats i det finländska samhället. Bild: Erik Sandström/SPT

Hatretorik och desinformation

I den nya planen poängteras gränsöverskridande samarbete och kommunikation tydligare än förut. Bättre kommunikation behövs bland annat för att tackla en debatt som ibland urartar. Ett annat problem är desinformation och rykten.

Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid ministeriet, berättar att det har gått rykten om att Naturresursinstitutet skulle ha omplacerat och släppt ut vargar, vilket inte stämmer. Enligt Husu-Kallio har påhoppen mot Naturresursinstitutets forskare gått så långt att det har blivit en arbetarskyddsfråga.

– Trakasserier hör inte hemma i den finländska samhällsdebatten.

Heli Siitari, verksamhetsledare för Finlands jägarförbund, säger att organisationen tidigare har försökt rätta till missuppfattningar i diskussionen på sociala medier, men att det inte alltid lyckats och kräver väldigt mycket resurser.

– Rätt information räcker ofta inte, säger Siitari.

Sami Niemi säger att det inte finns något enkelt sätt att förbättra diskussionsklimatet, men att aktiv kommunikation som utgår från forskning är central.

– Vi måste lita på att den moderata majoriteten har tilltro till informationen så att de aggressiva diskussionerna i små grupper förblir marginella.

25 livskraftiga vargflockar

En målsättning på kort sikt är att öka antalet vargar till den minsta möjliga livskraftiga vargpopulationen i Finland, vilket beräknas vara 25 flockar. Enligt Naturresursinstitutet finns knappt 20 flockar i Finland. På lång sikt är målet att vargen inte längre ska klassas som hotad.

Det ska också satsas på förebyggande arbete för att minimera vargskadorna, till exempel genom bättre stängsel och burar. Att minska skadorna är ett steg mot att öka toleransen för vargar. Harri Hölttä, ordförande för Finlands naturskyddsförbund, tycker att tyngdpunkten i diskussionerna inte borde ligga på vad för skador vargen orsakar, utan hur det ska vara möjligt för människor och vargar att leva sida vid sida.

– Jag hoppas att vi slipper bilden av den stygga vargen och förstår att vargar är en del av naturen. Andra stora rovdjur som björnar eller lodjur orsakar ingen större debatt, men av någon orsak gör vargar det.

Sami Niemi vid Jord- och skogsbruksministeriet säger att desinformation är en del av dagens vargdebatt. Bild: Erik Sandström/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning