Ny omgång om Fabriksparken – konstis en möjlighet

Fabriksparken i södra Helsingfors fick konstgräs i oktober. Sex månader senare föreslår Helsingforspolitiker att idrottsplanen också ska byggas om till konstisbana.

– Ja, staden kommer att framstå i ett lite märkligt ljus om det som precis färdigställts rivs upp igen, säger Otto Meri (Saml) som tillsammans med 27 andra förtroendevalda gjort en motion om konstisbanan.

Enligt Otto Meri behöver kostnaderna ändå inte bli så höga medan nyttan säkert är stor. Anläggandet av konstisen med kylsystem, uppvärmda omklädningsrum och servicebyggnad skulle ha kostat staden cirka 1,5 miljoner euro.

– Vi kan få ner summan rejält från det ursprungliga om vi utgår från att isen är det viktiga och att det här är en näridrottsplats. Banan ska kosta mellan en halv och en miljon euro, säger han.

Att nya förslaget seglar upp nu handlar bland annat om en enkät som gjorts i den finskspråkiga skolan vid Fabriksgatan. Önskemålet kvarstår – det behövs konstis också i de södra stadsdelarna. Dessutom har väljare kontaktat politikerna och undrat varför konstgräset byggdes men konstisen spolades.

– Många i stadsfullmäktige tycker att det ursprungliga initiativet är bra. Jag har också talat med tjänstemännen och de är positiva till vårt förslag. Men sedan behövs politisk vilja också.

Nu finns pengar?

Efter mycket debatterande och många utredningar bestämdes för fyra år sedan att konstisbanan byggs vid Agricolakyrkan. Stadsmuseet, stadsbildsdelegationen, miljömyndigheter och stadsborna hade gett grönt ljus. Två år senare slängdes byggplanen i skräpkorgen. Det ansågs att idrottsparken som ska byggas på Busholmen också räcker för de södra stadsdelarna. Efter många nya diskussioner, inklusive den om färg (brunt), blev fotbollskonstgräset klart på hösten.

Idrottsnämndens ordförande Riku Ahola (VF) medgav i HBL redan i november 2015 att beslutsfattandet i ärendet varit ryckigt.

– Vi måste se på helheten och kämpar med krympande anslag, sade Ahola.

Bakgrund

Tio år av diskussioner

Byggandet av idrottsparken på Busholmen är i startgroparna. Busholmens konstisbana öppnar senast 2024.

Det var i december 2014 som stadsfullmäktige beviljade anslagen för en konstisbana i Fabriksparken. Enligt det investeringsprogram som gällde då skulle en halv miljon euro användas 2016 och en miljon året därpå. Till slut prioriterade Idrottsnämnden annorlunda.

Anläggandet av fotbollsgräset drog ut på tiden då den brunfärgade mattan måste specialbeställas.

Få saker är så viktiga för Helsingforspolitikerna som motion i allmänhet och ungas motionerande i synnerhet. I strategierna ingår många goda förslag på sund och förebyggande verksamhet – som kräver pengar.

Sedan dess har staden genomgått en stor förvaltningsreform och Helsingfors har ett nytt stadsfullmäktige. Som medlem i kultur- och fritidsnämnden har Otto Meri insyn i pengar och transporter.

– Från söder är det en halv timme med kollektivtrafik till Busholmen och det är likadant med Braheplan i Berghäll. Det är krångligt för områdets skolor och daghem.

När vinterkylan äntligen nådde Helsingfors var det naturis några veckor i Fabriksparken. En konstisbana förlänger skridskosäsongen med flera månader.

I år har drygt sju miljoner euro vikts för idrottsplatsbyggande i Helsingfors. Om anslagen kan höjas en aning till nästa år ökar möjligheterna att bygga nytt i Fabriksparken.

– Vi talar inte om någon jätteinvestering men det finns förstås behov även i andra stadsdelar.

Om fullmäktige säger ja kan Fabriksparkens konstisbana öppna hösten 2019.