Svenska hushåll förbereds på kris eller krig: Alla uppmanas ha mat och vatten hemma

1961 gavs den förra Om kriget kommer-broschyren ut i Sverige. Nu får alla svenska hushåll en uppdaterad version. Bild: TT/Pontus Lundahl

Vad gör du om ingenting funkar? Har du mat och vatten? Kan du värma bostaden? Ladda mobilen? Handla med kontanter? I Sverige får nu alla hushåll för första gången på 57 år en broschyr med kris- och krigstips.

I nästa vecka skickas Om krisen eller kriget kommer till alla 4,8 miljoner svenska hushåll. Den 20-sidiga broschyren har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på regeringens uppdrag.

– Sverige är tryggare än många länder men det finns hot, säger generaldirektör Dan Eliasson.

Klimatförändringarna, ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge, terrorism och vårt beroende av internet har gjort oss mer sårbara.

– Det är viktigt att vi är förberedda på att klara oss själva i några dagar till dess att systemen börjar fungera igen, säger Eliasson.

Enligt projektledaren Christina Andersson vill många ha råd i en ganska instabil omvärld.

– Vi myndigheter måste ta vårt ansvar och förse människor med konkreta råd och tips så att de känner att de kan påverka sin egen säkerhet, säger hon.

Viktigast är mat, vatten, värme och kommunikationer. Det är bra att ha ett lager med exempelvis potatis, pasta, konserver, mediciner och några vattendunkar. En batteridriven radio för att få samhällsinformation är också viktig, liksom extrabatteri eller så kallad power bank för att ladda mobilen när hushållselen är utslagen. Man ska inte räkna med att något (utom vatten/toaletter) finns i exempelvis skyddsrum.

Den gamla trycksaken Om kriget kommer gavs ut till 1961. Därefter fanns informationen i telefonkatalogen och med tiden på nätet. Den klassiska broschyren, starkt präglad av det kalla kriget, var inriktad på råd inför en väpnad konflikt. Med bilder på svampmoln beskrevs hur man skyddade sig mot radioaktiv strålning, hur befolkningen mobiliserades och städer skulle evakueras.

2018 års broschyr är mer krisinrinktad med betoning på enskilda hushålls beredskap.

Men likheter finns. Nu som då påpekas att främmande makt kan sprida desinformation för att vilseleda den svenska befolkningen. Men Sverige ger aldrig upp om vi blir anfallna enligt såväl 1961 som 2018 års version. En klassisk formulering om fientlig propaganda är nästan ordagrann:

"Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska."

I en kris kan el, vatten och kommunikationer slås ut. Därför är det bra med ett lager med hållbar mat, såsom potatis, kokta grönsaker och färdig mat på burk, bröd med lång hållbarhet, med mera.

För vatten rekommenderas exempelvis dunkar eller flaskor, tre liter per vuxen och dygn.

Om värmen slås ut kan man bygga en koja under ett bord. Varma kläder, sovsäckar, ljus och alternativa värmekällor som gasolvärmare eller fotogenelement rekommenderas.

För kommunikationer är en batteridriven radio bra (myndighetsinformation sänds främst på Sveriges Radio P4), liksom extrabatteri/Power bank till mobiltelefon. Skriv upp vikta telefonnummer på papper.

Andra tips är kontanter, husapotek, blöjor, mensskydd med mera.

Källa: Om krisen eller kriget kommer utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning