Ny myndighet inleder sin verksamhet – ska främja digitaliseringen i Finland

Den nya myndigheten ska främja digitaliseringen av det finländska samhället. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska hjälpa landets befolkning att få ut alla fördelar digitaliseringen för med sig och på så vis göra Finland till ett smidigare samhälle.

– Vi främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden, säger generaldirektör Janne Viskari i ett pressmeddelande.

Den nya statliga myndigheten, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, inledde sin verksamhet 1 januari. Den bildades som en följd av att Befolkningsregistercentralen och magistraterna gick samman.

Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster.

Den nya myndigheten betjänar medborgarna på flera orter runtom i landet.

– Alla våra nuvarande serviceställen finns kvar även efter sammanslagningen. Medborgarna kan sköta sina ärenden vid vilket som helst av den nya myndighetens serviceställen, det vill säga vid de tidigare magistraterna på olika håll i landet, säger Viskari.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning