Ny djurskyddslag möter genast kritik

Lagförslaget vill förbjuda bland annat dräktighetshäckar. Bild: Lehtikuva/Pekka Sakki

Nya djurskyddslagen ska förbättra produktionsdjurs miljöer och välbefinnande, säger regeringen. Lagförslaget brister på flera punkter, säger djurskyddsföreningen.

Regeringens proposition om en lag om djurs välbefinnande har skickats på remiss. Den nya lagen ska främja djurs välbefinnande och öka respekten mot djur. Genom lagen revideras den existerande djurskyddslagen som är från 1996.

Den nya lagen ska förbättra djurens välbefinnande, övervakningen av djurskyddet och myndigheternas möjligheter att ingripa mot missförhållanden. Samtidigt skapas en modern lag med klar och tydlig struktur och språkdräkt.

–  Den här lagen har vi väntat på länge och äntligen har vi kunnat sända den på remiss, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Han är speciellt nöjd med att det nu blir obligatoriskt att använda smärtlindring vid avhorning och andra smärtsamma behandlingar.

– I beredningen av förslaget har vi beaktat de senaste forskningsresultaten om djurens behov och förmågor. Vi har också samarbetat brett med olika intressenter som haft sina representanter i de beredande styr- och arbetsgrupperna, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Lagförslaget vill förbjuda bland annat dräktighetshäckar och att kontinuerligt hålla hästar och andra än mjölkproducerande nötkreatur bundna. Därtill ska lagen precisera bestämmelserna om vården av upphittade djur och skadade frigående djur samt förtydliga bestämmelserna om djuravel.

Djurskyddsförbund kritiserar

Finlands djurskyddsföreningars förbund (SEY) anser att den nya djurskyddslagen brister på flera punkter. Bland annat åtgärdar lagen inte problemet med djur som utsätts för långa perioder av törst.

Veterinärer har rapporterat att det är svårt att ingripa i problem som har att göra med törstande djur. Det enda sättet att garantera att djur inte tvingas gå törstiga är att göra det obligatoriskt att ge dem tillgång till vatten dygnet runt.

Redan i dag ska bland annat kycklingar, kalkoner och sjuka eller skadade kalvar dygnet runt ha tillgång till dricksvatten. SEY anser att kravet ska gälla även andra djur.

–  Det att ett djur ska få dricka då det vill borde vara självklart, eftersom det har en så enorm betydelse för djurets välmående, säger Kati Pulli, SEY:s verksamhetsledare.

Enligt henne var det meningen att lagen skulle få en bestämmelse om tillgången till dricksvatten. Dock beslöt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att stryka den.

SEY är heller inte övertygad av förslaget att slopa dräktighetshäckarna. Det största problemet enligt förbundet är att det inte sker tillräckligt fort. I lagförslaget talas om en övergångstid på 15 år.

Överlag anser SEY att lagen ännu är långt ifrån mogen. Tanken är att den nya djurskyddslagen ska träda i kraft i samband med landskapsreformen 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning