Ny lag om växthälsa skärper kraven

Bild: Ari Sundberg/SPT

Lagstiftningen om växthälsa förnyas. Klassificeringen av skadegörare förändras, importkraven skärps och aktörernas eget ansvar betonas.

När EU:s förordning om växthälsa börjar tillämpas från december 2019 ändras även den nationella lagstiftningen om växthälsa. Det skriver Livsmedelssäkerhetsverket på sin nätsida på måndagen.

Förordningen kommer då att gälla som sådan i alla EU-länder. På nationell nivå regleras endast vissa frågor i anslutning till myndigheternas verksamhet.

De största förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning rör klassificeringen av växtskadegörare, införsel av växter från länder utanför EU, användning av växtpass samt egenkontroll.

Skadegörare ska i framtiden klassificeras som antingen karantänskadegörare eller kvalitetsskadegörare.

Importkraven skärps och det blir förbjudet att importera växter som medför stor risk för skadegörare. Import kan dock tillåtas efter en riskvärdering.

Kravet på växtpass kommer att utökas till att gälla också alla växter som är avsedda att planteras och användningen av växtpasset förändras på flera punkter.

Egenkontrollen utvidgas också på ett antal punkter. Granskningar av skadegörare ska göras som egenkontroll då växterna tas emot, under produktionen och före försäljning.

Om man vid kontroller påträffar karantänskadegörare ska förorenade partier återkallas från marknaden.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning