Ny kristelefon på svenska jourar från måndag

Bild: Mostphotos

Ungefär nio gånger per dygn ringer olyckliga personer med självskadetankar till kristelefonen på Föreningen för mental hälsa. Andra är ensamma, pressade av studier, jobb och relationer som inte fungerar. Nu svarar krisarbetare också på svenska.

När jourtelefonen på svenska startar på måndag är det med ett tiotal frivilliga på arbetslistorna. De som svarar på samtalen är alla minst 24 år.

– De kan vara socionomer, utvecklingspsykologer eller ha en helt annan utbildning, men de har alla en genuin vilja att hjälpa, en förmåga att lyssna och ett långt tålamod, säger Camilla Björk, ansvarig för den svenskspråkiga kristelefonen.

Den svenska tjänsten är en komplettering till den finskspråkiga som funnits sedan 1970 och till den samtalstjänst på arabiska som startades i fjol.

Behovet av den arabiska tjänsten är en följd av den stora flyktingvåg som drog in i Finland för några år sedan. Och telefonerna har gått heta. I fjol ringdes kring 163 000 samtal till den finska telefonen och av dem besvarades nästan 60 000. På arabiska fördes 700 samtal.

– Det finns mycket ensamhet och många som har till exempel självskadebeteende och skär sig eller reagerar via maten, men det vanligaste är olika slags relationsproblem, säger Björk.

Den som ringer kristelefonen får vara anonym och krisarbetarna ser inte heller telefonnumret till den som ringer.

– Kristelefonsverksamheten startade som självmordsförebyggande verksamhet. Med oss kan man tala om självmordstankar, men folk har också problem med otrohet, ångest och ensamhet. Många är pressade av studier och jobb, det är mycket sådant nu, säger Björk.

De som ringer kan vara i vilken ålder som helst och de som svarar är antingen frivilligarbetare eller anställda krisarbetare på olika orter i Svenskfinland.

– Olika dialekter är representerade, säger Björk.

När den svenskspråkiga tjänsten inte svarar finns också andra alternativ. Björk påminner om församlingarnas samtalstjänst som håller öppet senare på kvällen än den nyöppnade tjänsten.

På Föreningen för mental hälsa garanterar man inte att någon alltid kan svenska eller engelska på finskspråkig jourtid, med också på den finska sidan finns folk som är tvåspråkiga.

– Vi har ett internt verktyg och när någon svenskspråkig ringer den finska jouren kan vi fråga om någon på någon ort kan svenska i kväll. Det kan hända, säger Camilla Björk.

Den finskspråkiga tjänsten är öppen alla vardagar nästan hela dygnet, men håller paus mellan klockan 7 och 9 på morgonen. Under helger svarar man på samtal mellan 15 och 07.

Föreningen för Mental hälsa i Finland (FMHF) är en allmännyttig expertorganisation som främjar psykiskt välbefinnande samt producerar och utvecklar tjänster. Den nya telefontjänsten administreras via Österbottens kriscenter Valo, som är en del av FMHF.

Telefonjouren svarar på svenska i fyra timmars pass alla vardagar. Måndagar och onsdagar är jouren öppen 16–20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kan man ringa mellan 9 och 13. Numret är 09 25 250 112. Den arabiska tjänsten svarar på nummer 040 195 8202 måndagar och tisdagar 11–15, onsdagar 13–16 och 17–21 samt torsdagar 10–15. Numret till den finskspråkiga tjänsten är 09 25 250 111.

Kristelefonen finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Kyrkans samtalstjänst svarar på svenska alla kvällar klockan 20–23 på numret 0400 221 190. Chatten, som är öppen måndagar till torsdagar klockan 19–21 finns på adressen evl.fi/chatt.

Ärligt talat är det nya namnet på chatten Sluta panta. Chatten är för 13–29-åringar och sköts av en psykolog och två handledare per kväll. Den är öppen måndag, tisdag och fredag 19–22 på adressen www.arligttalat.fi.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning