Ny kollision på västmetrobygget

Ny olycka. Vid Björkholmens metrostation skedde en kollision mellan metrotåget och en lastbil. Bild: Richard Nordgren

Natten till torsdag skedde en olycka då en lastbil kolliderade med ett metrotåg som stod stilla vid Björkholmens station.

Lastbilen kolliderade med ett provtåg vid Björkholmens metrostation strax efter klockan 0.30. Kollisionen inträffade på det nordliga spåret vid Björkholmens metrostation. Lastbilen var på väg till metrobygget med byggmaterial. Lastbilen och metrotåget fick plåtskador. Personskador undveks.

– Vi kommer tillsammans med Västmetro Ab utreda orsaken till olyckan. Det är viktigt att säkerheten är på topp vid byggen, säger HST:s vd Ville Lehmuskoski.

Det är HST som har hand om varutransporterna till bygget. Västmetro Ab:s vd Matti Kokkinen intygar att olyckan inte påverka arbetena med den sena västmetron. Det är inte första gången det sker olyckor på västmetrons byggen. Förra gången skedde det en lycka på Björkholmen i maj då två byggarbetare skadade sig. Den ena av arbetarna fick allvarliga skador när ett metalltak rasade i ett schakt. I juni fjol blev en arbetare i kläm mellan en sopcontainer och en arbetsmaskin.

Olycksutredningscentralen håller också på utreder en kollision mellan metrotåg som inträffade i Östra centrum i juli. Ett tåg som avgått från stationen Östra centrum för en testtur kolliderade med ett tomt metrotåg som använts i utbildningssyfte och som stod på växeln till spåret intill.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46