Ny kollision på västmetrobygget

Ny olycka. Vid Björkholmens metrostation skedde en kollision mellan metrotåget och en lastbil. Bild: Richard Nordgren

Natten till torsdag skedde en olycka då en lastbil kolliderade med ett metrotåg som stod stilla vid Björkholmens station.

Lastbilen kolliderade med ett provtåg vid Björkholmens metrostation strax efter klockan 0.30. Kollisionen inträffade på det nordliga spåret vid Björkholmens metrostation. Lastbilen var på väg till metrobygget med byggmaterial. Lastbilen och metrotåget fick plåtskador. Personskador undveks.

– Vi kommer tillsammans med Västmetro Ab utreda orsaken till olyckan. Det är viktigt att säkerheten är på topp vid byggen, säger HST:s vd Ville Lehmuskoski.

Det är HST som har hand om varutransporterna till bygget. Västmetro Ab:s vd Matti Kokkinen intygar att olyckan inte påverka arbetena med den sena västmetron. Det är inte första gången det sker olyckor på västmetrons byggen. Förra gången skedde det en lycka på Björkholmen i maj då två byggarbetare skadade sig. Den ena av arbetarna fick allvarliga skador när ett metalltak rasade i ett schakt. I juni fjol blev en arbetare i kläm mellan en sopcontainer och en arbetsmaskin.

Olycksutredningscentralen håller också på utreder en kollision mellan metrotåg som inträffade i Östra centrum i juli. Ett tåg som avgått från stationen Östra centrum för en testtur kolliderade med ett tomt metrotåg som använts i utbildningssyfte och som stod på växeln till spåret intill.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning