Ny kalkyltjänst visar utsläpp av växthusgaser

Jordbruksföretagens utsläpp av växthusgaser per hektar har ökat något inom växtodlingen, särskilt på spannmålsgårdar i Mellersta Finland. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Enligt Naturresursinstitutets kalkylator har utsläppen av växthusgaser från jordbruksföretag minskat i proportion till produktionen.

Kalkyltjänsten visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000–2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och beträffande antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat.

Med hjälp av den nya tjänsten kan man granska utsläppen från jordbruket per region och produktionsinriktning. Utsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter vilket gör det möjligt att jämföra de uppskattade utsläppen av olika gaser. Utsläppssiffrorna omfattar utsläppen av metan från produktionsdjurens matsmältning och stallgödsel, av kväveoxid från stallgödsel och marken samt av koldioxid från kalkning, organiska jordar och energiförbrukning.

Avsikten är att komplettera tjänsten med data om förändringarna i kollagret i mineraljordar. I övrigt görs beräkningarna enligt samma principer som Finlands officiella växthusgaskalkyler.

Läs mer om kalkylatorn i Naturresursinstitutets pressmeddelande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03