Ny idrottshall planeras i Alberga

Alberga idrottspark planeras få en ny idrottshall. Bild: Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab

Den nya hallen ska ha bland annat löpbana, spelplaner och kafé. Med hallen blir Alberga idrottspark Esbos största idrottsplats.

Det är ungdomsföreningen Logen i Gröndal UF som i samarbete med staden och andra föreningar planerar den nya idrotts- och allaktivitetshallen, som ska mäta 180 gånger 77 meter i storlek. I hallen kommer det att finnas en friidrottsplan, löpbana, spelplaner, gymnastiksalar, kontorslokaler och kafé.

Hallen planeras ligga invid Alberga stadion och vid utkanten av kulturlandskapet vid Kilo gård. I samband med att detaljplanen ritas om utvecklas också trafikarrangemangen och parkeringen vid idrottsparken, och goda gångvägar genom parken. Parkeringen kommer att koncentreras till idrottsparkens södra delar, och området ska utvecklas så att det lämpar sig bättre för hämtning och lämning.

Esbo stad planerar också skidspår och friluftsleder på ett område som sträcker sig från parken Kolmilsbranten till Alberga idrottspark.

Beredningen av detaljplanen för Alberga idrottspark pågår som bäst och programmet för deltagande och bedömning för idrottsparken är framlagt till påseende från 8.1–6.2.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46