Ny historisk översikt av Bengtskärs fyr – forskare jämför fyren med Nationalmuseum

Bengtskärs fyr byggdes 1906. På 1930-talet bodde det som mest 32 personer på fyrön. Bild: Panu Savolainen

Den 113-åriga fyren på ön Bengtskär står kvar trots att ett rått havsklimat och krigen har naggat den i kanterna. Stiftelsen Turun Yliopistosäätiös nya utredning öppnar fyrens bygghistoria.

Både en apparat och en byggnad. Så beskriver Panu Savolainen, forskardoktor i Finlands historia vid Åbo universitet, Bengtskärs fyr som ligger långt ute i Skärgårdshavet.

Fyren på ön Bengtskär i nuvarande Kimitoön byggdes 1906 och fyrljuset tändes den 19 december samma år. Enligt Savolainen är fyren ett av de viktigaste arkitektoniska minnesmärkena över finländsk sjöfart.

– När den byggdes hade Bengtskärs fyr den absolut bästa fyrteknologin i Finland.

Savolainen har skrivit en bygghistorisk översikt av Bengtskärs fyr tillsammans med Laura Yli-Seppälä, doktorand i arkeologi och Finlands historia vid Åbo universitet. Stiftelsen Turun Yliopistosäätiö som äger fyren gav ut Savolainens och Yli-Seppäläs utredning på onsdagen.

Bild: Panu Savolainen

Som Finlands nationalteater

Ritningarna till Bengtskärs fyr gjordes av arkitekten Florentin Granholm på 1890-talet. Enligt Panu Savolainen representerade Granholms ursprungliga ritningar en nyromantisk stilinriktning.

– Den fyr som till slut förverkligades representerade dock en helt annan stil. Framför allt fyrens granitborg och dess fönster ger uttryck för en nationalromantisk stil.

– Man kan jämföra Bengtskärs fyr med Nationalmuseum och Finlands nationalteater i Helsingfors. De byggdes ungefär samtidigt som fyren.

Savolainen säger att fyren ser likadan ut i dag som när den blev färdig för 113 år sedan, trots att det råa havsklimatet, bombningar och slaget om Bengtskär den 26 juli 1941 skadat byggnaden. Till exempel fönstren har reparerats ett flertal gånger under årens lopp.

46 meter högt torn

Fyrtornet på Bengtskär är 46 meter högt och fyrljuset finns på 51 meters höjd ovanför havsytan. Museiverket klassar Bengtskärs fyr som en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY), vilket måste beaktas bland annat i eventuella bygg- och renoveringsarbeten.

– Det innebär att man inte kan riva något och egentligen inte ändra på någonting alls. Byggda kulturmiljöer av riksintresse är de viktigaste delarna av arkitekturhistorien i Finland, säger Panu Savolainen.

Ägaren Turun Yliopistosäätiö hyr ut fyren åt företaget Ab Bengtskär Oy som bedriver restaurang- och inkvarteringsverksamhet på fyrön. Hyresgästen sköter om fyrens basunderhåll men stora renoveringsprojekt finansieras separat.

– I Bengtskärs fall tycker jag att det här med företagsverksamhet har fungerat fint. Affärsverksamheten på ön beaktar platsens arkitekturhistoriska värde och företagarna har hållit fyren i gott skick, säger Savolainen.

Hyreskontraktet mellan Turun Yliopistosäätiö och Ab Bengtskär Oy sträcker sig till 2025.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning