Ny generalplan går vidare med små ändringar – "Förstör naturområden"

Stadsplaneringscentralens vision om hur ett bostadskvarter i norra Esbo kunde se ut efter att den nya generalplanen möjliggör nya bostadsområden. Bild: Esbo stad

Fritidshus ska kunna byggas på strandtomter och småhusområden ska också omfattas av vatten- och avloppsnätverket. Med dessa små ändringar hoppas Esbo äntligen kunna godkänna generalplanen för mellersta och norra Esbo.

– Det man strävar efter är att Esbo ska kunna växa också norrut, för vi kan inte längre enbart bygga tätare i södra Esbo. Det måste ändå ske behärskat, så att vi skyddar värdefulla naturområden och sa...