Ny forskning: Prissättningen av fossila bränslen central när utsläppen ska ner – och det går att göra socialt rättvist

Oskari Nokso-Koivisto från Aalto-universitetet och forskare Henri Wiman från VTT presenterar ny forskning som ska hjälpa beslutsfattarna. Bild: Elsa Kemppainen/SPT

Utsläppen från trafiken ska minska med hälften på tio år. Nu kommer ny forskning med en diger kunskapsbas som ska göra det enklare för beslutsfattarna att nå Finlands klimatmål.

Ny forskning visar att det krävs många olika åtgärder för att nå regeringens mål att halvera de utsläpp som kommer från trafiken. Bland annat krävs det att man hittar på sätt att ersätta fossila bränslen i trafiken och att förnya bilbeståndet snabbare.

– Det behövs en mångsidig arsenal av olika åtgärder för att uppnå målen när det gäller utsläpp, enskilda metoder räcker inte till, säger enhetschef Päivi Antikainen vid Kommunikationsministeriet.

Men det är inte möjligt att nå målen utan att ändra prissättningen av bränsle, vilket kan göras bland annat via vägtrafikens utsläppshandel och en bränsleskatt, visar ny forskning i en rapport som presenterades på tisdagen.

Kommunikationsministeriet har beställt rapporten om hur de koldioxidutsläpp som kommer från trafiken kan minskas. Resultaten ska användas när man gör en plan för den fossilfria trafiken. Den nya forskningen ska ge en diger informationsbas som ska hjälpa beslutsfattarna att fatta klimatbeslut.

En fjärdedel av finländarna ger upphov till hälften av utsläppen.

– Vi har fått väldigt mycket information om hur utsläppen kan minskas. Det här är helt unik kunskap som inte finns någon annanstans.

Coronan skapar ovisshet

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT minskar utsläppen från trafiken redan med de befintliga åtgärderna med 37 procent fram till år 2030. De befintliga åtgärderna är bland annat beskattning, en minskning av bilbeståndet och förnybara alternativ. Målet är ändå att minska utsläppen med hälften.

– Prissättningen på fossila bränslen är ett centralt sätt att nå målet om de andra sätten inte räcker till, säger Antikainen.

Enhetschef Päivi Antikainen vid Kommunikationsministeriet säger att det behövs många olika verktyg för att minska utsläppen. Bild: Elsa Kemppainen/SPT

Enligt henne har man redan länge vetat hur man kan minska utsläppen och forskningen ger nu information om de konkreta åtgärderna.

Man vet ännu inte hurdan coronavirusets inverkan kommer att vara på sikt, om folk till exempel börjar jobba mer på distans.

Skillnader mellan städerna och landsbygden

För den nya forsningshelheten har Aalto-universitetet och VTT utvärderat vilken inverkan 15 olika åtgärder har på koldioxidutsläppen från trafiken. De har fäst uppmärksamhet vid vilka konkreta åtgärder som minskar utsläppen på ett sätt som är socialt och regionalt rättvist.

– Forskningen visar att det går att kompensera en ökning i bränsleutgifterna till mindre bemedlade, säger Antikainen.

Aalto-universitetet forskade bland annat i hur de utsläpp bränsleanvändning ger upphov till hänger ihop med inkomstnivå och hemort.

Forskarna kunde tack vare Finlands noggranna registeruppgifter få fram information om privatbilismens utsläpp som är ny också i ett internationellt perspektiv.

– En liten del, en fjärdedel av finländarna, ger upphov till hälften av utsläppen, säger Oskari Nokso-Koivisto som är verkställande direktör vid Aalto Economic Institute.

Forskningen visar hur bränslebeskattningen påverkar personer med olika stora löner. Koldioxidskatten syns tydligt i plånboken för låginkomsttagare. Syftet var att ta reda på hur koldioxidskatten för bränsle fördelar sig mellan olika befolkningsgrupper och hur man kunde kompensera för de utgifterna.

Det finns skillnader mellan utsläppen på landsbygden och i städerna, men bland personer med låg inkomst är skillnaderna små oberoende av var de bor.

Beslut på EU-nivå

Forskningen från VTT visar bland annat att man kan minska på utsläppen genom att förnya bilbeståndet. Det kan bland annat göras genom att påverka utsläppsgränserna för nya bilar på EU-nivå.

Andra sätt är att stödja anskaffning av elbilar samt förändringar i fordonsskatten. Utsläppen kan också minskas bland annat genom att utveckla trafiksystemet med bättre gång- och cykelvägar och stöd för kollektivtrafiken.

Enligt forskningen kan inverkan av en trängselskatt vara stor regionalt, men på nationell nivå är den marginell.

Det finns ingen enkel lösning för att minska utsläppen, visar ny forskning. Bild: Ari Sundberg/SPT

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning