Ny forskning öppnar för chans till liv i Jupiters moln

Illustrationen av ovädersmoln över Jupiter är gjord utifrån bilder från Nasas Juno-mission. Enligt ny forskning kunde de här molnen hysa någon form av liv. Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Heidi N. Becker/Koji Kuramura

Det kan finnas liv i molnen på Jupiter eftersom vattenaktiviteten och temperaturen i dem är gynnsamma, uppger ett forskarlag. Däremot avfärdar samma forskare fjolårets optimism kring chanserna till liv i molnen på Venus.

Jakten på utomjordiskt liv fortsätter, också inom vårt eget solsystem. Ett forskarlag vid Queen's University i Belfast uppger att molnen på Jupiter kan innehålla vatten i sådana mängder och former att de kunde hysa liv av den typ vi känner till från jorden.

Däremot anser de att det är en orimlig tanke att molnen på Venus skulle kunna hysa liv – en hypotes som ett annat forskarlag förde fram förra året.

Rymdforskarna har redan i årtionden letat utomjordiskt liv med en utgångspunkt i att där det finns eller har funnits tillräckligt mycket vatten kan det också finnas liv. Men det är inte mängden vatten utan den så kallade vattenaktiviteten eller relativa luftfuktigheten som är avgörande, skriver Belfastforskarna i en uppsats i Nature Astronomy.

Med det argumentet avfärdar de möjligheten till liv i molnen på Venus. I en studie som publicerades förra hösten förde ett oberoende forskarlag fram möjligheten att det kunde finnas förutsättningar för någon form av liv i det allra översta molnskiktet på Venus sedan man påträffat fosfingas i det skiktet. De var försiktigt hoppfulla trots att Venusmolnen till 90 procent består av dödlig svavelsyra.

Venus Climate Orbiter Akatsuki har tagit bilderna av vår närmaste grannplanet. Ny forskning antyder att det knappast finns förutsättningar ens för primitiva livsformer i molnen. Bild: Institute of Space and Astronautical Science (Japan)/Melina Thévenot

I den nu aktuella studien har John E. Hallsworth vid Queen's University med kolleger vid andra universitet utvecklat en metod för att beräkna vattenaktiviteten i planeters atmosfär. Deras kalkyler visar att vattenaktiviteten på Venus ligger mer än hundra gånger under den minimigräns som tillåter liv att existera på jorden.

Med samma metod kommer de fram till att molnen på Jupiter har en tillräckligt hög vattenkoncentration och att temperaturen i molnen är gynnsam för liv.

"Vår forskning visar att svavelsyremolnen på Venus innehåller för lite vatten för att hysa liv, utifrån vad vi känner till om livet på jorden. Vi ser också att vattenförhållandena och temperaturen i Jupiters moln kunde tillåta någon form av mikrobiellt liv, om det finns andra nödvändiga beståndsdelar som näringsämnen i molnen", säger Hallsworth i ett uttalande.

Han gläder sig åt att den amerikanska rymdstyrelsen Nasa och dess europeiska motsvarighet Esa nyligen beslutade att skicka tre sonder till Venus de närmaste åren. De ska kunna verifiera eller förkasta Belfastforskarnas beräkningar.

Hallsworth betonar att hans forskning inte hävdar att liv förekommer på en enda annan planet i vårt solsystem, utan att det kunde förekomma liv om bland annat vattenförhållandena är de rätta.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning