Ny forskning: Olika hjärnaktivitet hos morgonpigga och kvällspigga

Bild: Mostphotos

Huruvida man är morgonpigg eller kvällspigg är inte enbart en subjektiv upplevelse, visar forskning vid Helsingfors universitet.

Ett forskarteam vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har publicerat en ny undersökning som enligt professor Anu-Katriina Pesonen för första gången visar ett samband mellan morgon- eller kvällspigghet och hjärnaktivitet.

– Huruvida man är morgonpigg eller kvällspigg anses ofta vara en subjektiv upplevelse, och man tillskrivs olika egenskaper. Nu har vi kunnat koppla de subjektiva upplevelserna till fysiska egenskaper.

Forskarna har undersökt så kallade sömnspindlar, små utbrott av aktivitet i hjärnan, som är viktiga för att upprätthålla sömnen. De som är morgonpigga har färre sömnspindlar än kvällspigga, visar undersökningen som bygger på studier av 170 sjuttonåringar vars sömn registrerades en natt.

– Vi noterade att de morgonpigga ungdomarnas sömnspindlar var klart svagare och att de blev färre mot morgonen, säger Pesonen.

Det tros förklara deras tidiga dygnsrytm.

Kan gemene man snart testa till vilken grupp man tillhör, Anu-Katriina Pesonen?

– Nej, det är mycket komplicerat.

Kan hjärnaktiviteten hos en individ ändras över tid så att en morgonpigg blir kvällspigg?

– Den elektriska aktiviteten i hjärnan är ganska konstant för en individ, men när man blir äldre kan man bli mer morgonpigg.

Hur går ni vidare med forskningen?

– Sömnspindlarna påverkar inlärning, så vi vill titta på vad hjärnan gör medan man sover och om det är skillnad mellan morgonpigga och kvällspigga.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning