Ny forskning: Luktsinnet kan avslöja en diktator

Forskning i luktlabbet på Stockholms universitet. Bild: Stockholms universitet/Niklas Björling

Äcklas du lätt av olika kroppslukter? Då är det sannolikt att du också dras till auktoritära politiska ledare. Det visar en ny enkätundersökning vid Stockholms universitet.

Det finns ett starkt samband mellan att stödja ett samhälle lett av en despotisk ledare och att vara känslig för äckliga kroppslukter som svett eller urin. Det kan bero på en djupt rotad instinkt att undvika smittorisker.

– Det visade sig att det fanns ett stabilt samband mellan hur starkt människor äcklades av lukterna, och deras vilja att ha en stark diktatorliknande ledare som kan trycka ner omvälvande samhällsrörelser och säkerställa att olika grupper hålls på sin plats. Det blir ett samhälle som minskar kontakten mellan olika personer och på så sätt åtminstone i teorin minskar risken att bli sjuk, säger forskaren Jonas Olofsson i ett pressmeddelande.

Äckel är en grundläggande känsla som har med överlevnad att göra. När man äcklas rynkar man på näsan och drar ihop ögonen, man minimerar sinnesintrycken från omvärlden helt enkelt. I grunden är äckelkänslorna ett skydd mot sådant som är farligt och smittsamt, och som vi ska hålla oss borta från.

Forskarna hade en teori om att det skulle kunna finnas ett samband mellan känslor av äckel och hur man vill att samhället ska vara strukturerat. Personer med en stark instinkt att ta avstånd från obehagliga lukter ville ha ett samhälle där människor hålls åtskilda.

– Man har sett tidigare att det finns ett samband mellan äckelkänslighet och politiska attityder, till exempel att konservativa personer är mer lättäcklade, säger Olofsson, som forskar på dofter och psykologi på Stockholms universitet och är en av författarna till studien.

Känslighet och ideologisk åskådning hör ihop

Forskarna utvecklade en skala där försökspersoner fick skatta hur mycket de äcklades av starka kroppslukter, både hos sig själva och hos andra. Skalan användes i stora enkätundersökningar som utfördes online i olika länder, tillsammans med frågor om ideologisk åskådning, och i USA, frågor om hur man tänkte rösta i presidentvalet 2016.

– Det visade sig att de som var äcklade av lukter var mer benägna att rösta på Donald Trump än de som inte var så lättäcklade. Det tyckte vi var intressant, därför att Donald Trump pratar ofta om att han är äcklad av olika personer. Han tycker att kvinnor är äckliga och att invandrare sprider sjukdomar och pratar ofta om det i sin retorik. Det passade ihop med vår hypotes att hans väljare skulle vara mer äcklade själva, säger Olofsson.

Resultatet av studien skulle kunna tolkas som att auktoritära politiska åsikter är medfödda och svåra att ändra på. Olofsson tror att även om de är djupt rotade så går de att förändra.

– Forskningen har visat att det går att ändra på det, så om man väl skapar kontakt mellan olika grupper så kan de som är auktoritära ändra på sig, så det är inget som är hugget i sten. Tvärtom kan det uppdateras när vi lär oss nya saker.

Vill du veta mera om ämnet? Här kan du lyssna på ett kort poddavsnitt med Jonas Olofssson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03