Ny forskning: "Etnisk profilering inte ovanligt"

Forskaren Suvi Keskinen prsenterade rapporten om etnisk profilering. Bild: Lehtikuva/Irene Stachon

Ett forskningsprojekt har samlat erfarenheter om etnisk profilering i Finland. Forskningen visar att etnisk profilering i allmänhet sker på offentliga platser och att upplevelsen av att bli profilerad kan vara väldigt kränkande.

Slutrapporten för ett treårigt forskningsprojekt om etnisk profilering publicerades på tisdagen. Projektet "The Stopped" har gjorts vid Centret för forskning om etniska relationer och nationalism Ceren vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Enligt rapporten används etnisk profilering av bland annat polisen och väktare. Polisen använder, enlit Ceren, etnisk profilering bland annat i jakten på illegala invandrare. Väktare däremot är mer benägna att ingripa mot ungdomar med annat utseende än majoritetsbefolkningen än ungdomar som ser ut som majoritetsbefolkningen.

Med etnisk profilering avses att en person utsätts för åtgärder på grund av sin etnicitet, hudfärg, religion eller sitt språk. Enligt lagen är etnisk profilering olagligt. Polisen förnekar officiellt att man ägnar sig åt etnisk profilering, men i rapporten ingår även några polisröster som berättar att etnisk profilering inte är ovanligt.

Etnisk profilering förekommer vanligtvis på offentliga platser som järnvägs- och busstationer, butiker och köpcentrum, flygplatser och hamnar, och nattklubbar. Enligt respondenterna i forskningen är det heller inte ovanligt att bli stoppade av polisen då man kör bil. Detta gäller speciellt romer och mörkhyade män.

Enligt respondenterna inverkar till exempel polisens etniska profilering negativt på deras tilltro till polisen. Flera av dem uppger att de känt sig utpekade. Respondenterna berättar om situationer där polisen på en nattklubb kontrollerat identitetsbevis hos alla med etniskt utseende men lämnat resten av besökarna i fred.

Till rapporten hör en lättillgänglig webbsida om etniskt profilering, www.profiling.fi. På webbsidan finns till exempel en tecknad serie som illustrerar problematiken genom respondenternas berättelser. Etnisk profilering är också temat för en internationell konferens på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo på torsdag.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning