Ny finsk verkstadsjätte föds då Konecranes och Cargotec fusioneras

Konecranes har bland annat levererat lastkranen Goliath till Meyervarvet. Den 130 meter höga kranen är Nordens högsta. Bild: Roni Lehti/Lehtikuva

Konecranes och Cargotec, som båda har sitt ursprung i hisskoncernen Kone, planerar en sammanslagning. Namnet på det nya bolaget är ännu inte klart.

Verkstadsbolaget Konecranes inkorporeras i lasthanterings- och logistikbolaget Cargotec. Det meddelar bolagen efter att deras styrelser skrivit under ett fusionsavtal på torsdagsmorgonen.

Tanken med fusionen är att bli världsledande inom materialflöden, enligt ett börsmeddelande.

Konecranes fokuserar på stora lastkranar för hamnanläggningar och fabriker, medan Cargotec är uppdelat på tre affärsområden: Kalmar, som gör maskiner för containerhantering och hamnautomation, Hiab, som tillverkar vägburna lastmaskiner, och MacGregor, som tillverkar lösningar för lasthantering på fartyg.

Synergieffekter på 100 miljoner euro

Utifrån fjolårets resultat skulle det fusionerade bolaget ha en uppskattad omsättning på 7 miljarder och göra en jämförbar rörelsevinst på 565 miljoner euro.

Målsättningen är inledningsvis att göra en rörelsevinst på över 10 procent av omsättningen. Fusionen väntas ge synergieffekter på drygt 100 miljoner euro årligen.

Förslaget är att välja in lika många medlemmar från båda bolagens styrelser i den nya bolagsstyrelsen. Som ordförande föreslås Konecranes nuvarande styrelseordförande Christoph Vitzthum. Fusionen är tänkt att verkställas i slutet av nästa år.

Båda bolagen hör till de 25 största på Helsingforsbörsen. På torsdagen hade Konecranes ett börsvärde på 2,39 miljarder medan Cargotec var värt 2,05 miljarder.

Tillsammans har de nära 30 000 anställda i över 50 länder.

Konecranes fusioneras i Cargotec genom en så kallad lagstadgad absorptionsfusion. Före eller i samband med fusionen emitterar Cargotec två nya A-aktier för varje A-aktie och två nya B-aktier för varje B-aktie.

Då fusionen verkställs erhåller Konecranes aktieägare som fusionsvederlag 0,3611 nya A-aktier och 2,0834 för varje aktie de äger i Konecranes på avstämningsdagen.

Det betyder att Konecranes och Cargotecs aktieägare skulle äga 50 procent vardera av det framtida bolagets aktier.

Vidare ska Konecranes föreslå för en bolagsstämma, som hålls före fusionen, att ge en extra utbetalning som uppgår till 158 miljoner euro, det vill säga 2 euro per aktie. Vad gäller den vanliga utdelningen 2021 föreslår båda bolagen för sina ordinarie stämmor att genomföra en vanlig utdelning om 70 miljoner euro, så att båda bolagen betalar ungefär ett lika stort belopp innan fusionen verkställs.

Samgåendet rekommenderas enhälligt av respektive bolags styrelser.

Affären förutsätter godkännande med två tredjedelars majoritet under varsin extrainsatt bolagsstämma. Aktieägare som representerar cirka 44,8 procent av aktierna och cirka 76,3 procent av rösterna i Cargotec och aktieägare som representerar cirka 27,4 procent av aktierna och rösterna i Konecranes har redan förbundit sig till att rösta för samgåendet.

Dessutom måste affären godkännas av konkurrensmyndigheter. Sanna Syrjälä, som leder Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn över företagsförvärv, säger till Helsingin Sanomat att EU-kommissionen också kommer att granska affären, eftersom den har effekter globalt och inte bara i Finland.

Aktierna rusade

Både Konecranes och Cargotec har haft en nedåtsluttande börsutveckling de senaste åren, men efter beskedet sköt aktierna i höjden. En timme efter börsöppning hade båda aktierna stigit med dryga 17 procent.

– Man kan aldrig förutspå den här sortens fusioner på förhand, men i det här fallet handlar det om två börsbolag som är väldigt förenliga med kompatibla portföljer inom hamnlogistik och också vissa överlappningar. Som aktieägare är det bara att vara nöjd, det lär bli ett bra bolag, säger analytikern Anssi Raussi på OP som följer både Konecranes och Cargotec.

Alla analytiker är inte övertygade. Timo Heinonen, som analyserar bolagen för Handelsbanken, bekymrar sig över att helheten blir alltför spretig.

– Det här blir ett så väldigt konglomerat att jag egentligen funderar vad logiken är. Det blir en enorm aktör som tillverkar det mesta, det är egentligen bara personbilarna och lastbilarna som fattas. Då det gäller till exempel digitalisering så har man förstås nytta av att vara en stor aktör, men kundgrupperna och slutmarknaderna kommer att vara väldigt splittrade. Det är typiskt att en sån här nyhet får kursen att stiga, men på längre sikt uppskattar investerarna bolag som har tydliga fokusområden.

"Historisk möjlighet"

"Konecranes och Cargotec är två ikoniska varumärken inom teknologi, med stark innovationsförmåga och kunniga anställda. Tillsammans bildar parterna ett bolag som är klart större än summan av sina delar. Det här är en vändpunkt för hela branschen, och vi är fast beslutna att greppa den här historiska möjligheten", säger Christoph Vitzthum i börsmeddelandet.

Cargotecs styrelseordförande Ilkka Herlin lyfter fram möjligheten att stärka miljövänligheten inom branschen i sin kommentar till beskedet.

"Tack vare fusionen kan vi bli en global ledare inom hållbara materialflöden, vilket våra kunder i allt högre grad efterfrågar. Det nya bolaget har goda förutsättningar att fånga den här chansen och skapa betydande mervärde för kunder, anställda och aktieägare."

Staten stöder

Finska statens placeringsbolag Solidium står bakom fusionen, enligt ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagsmorgonen. Solidium äger 8,5 procent av aktierna i Konecranes. I det nya bolaget skulle ägarandelen minska till 4,3 procent.

"Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar och därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter", skriver Solidium i pressmeddelandet.

Solidium skulle bli femte största ägare i det nybildade bolaget efter placeringsbolagen Wipunen, Mariatorp och Pivosto, som alla har en koppling till släkten Herlin, och Hartwallsläktens holdingbolag HC Holding.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning