Ny finlandssvensk e-satsning ska få barn att läsa igen

Mikael Gros är bibliotekarien för det nya e-biblioteket som erbjuder kring 13 000 e- och ljudböcker till elever i Svenskfinland. Bild: KARL VILHJALMSSON

Det nya virtuella skolbiblioteket Ebban erbjuder tusentals böcker till omkring hundra skolor i Svenskfinland. Biblioteket har inga lånetider – men det kostar.– Vi vill inte konkurrera ut de fysiska skolbiblioteken, utan vara ett komplement, säger bibliotekarien Mikael Gros.

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med e- och ljudböcker som används av uppskattningsvis var fjärde elev i Svenskfinland. Projektet drog igång 2014 med syftet att tillföra flera olika sorters böcker i skolorna för att väcka och hålla igång intresset för läsning.

– Det blev aktuellt i och med att pojkars läsförmåga går ner och att barn i allmänhet läser allt färre böcker, säger innehållsansvariga bibliotekarien Mikael Gros.

Alla skolor har heller inte stora bibliotek och där fanns ett problem som man ville lösa med hjälp av Ebban.

– Med hjälp av det här får alla elever tillgång till vilken bok de vill, när de vill, säger utvecklingschef Monica Martens-Seppelin vid Sydkustens landskapsförbund som är en av producenterna till projektet.

Böckerna som främst består av skönlitteratur kategoriseras så att eleven själv kan hitta fram till lockande läsning. Eleven kan läsa både i skolan och på fritiden och det finns inga lånetider.

Det är bara skolor som kan prenumerera på tjänsten. För ett årspris på 6,50 per elev får alla elever och lärare tillgång till alla böcker så länge man har en skärm och internetuppkoppling. Läraren kan också välja ut en bok som alla ska läsa. Mest populärt har Ebban varit bland elever i årskurserna 3 till 6, berättar Gros.

– Tanken är dock inte att konkurrera ut de fysiska böckerna, utan att vara ett komplement, säger Gros.

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse. För tillfället erhålls bara böcker från svenska förlag, men enligt Gros kommer Förlaget M att erbjuda sina böcker till tjänsten så fort de kommer igång med digitaliseringen. Detsamma gäller förlaget Lärum.

Skolor positiva trots utgiften

Feedbacken från skolorna har huvudsakligen varit positiv. Många lärare vittnar om att det har löst problem för dem som ofta glömmer sin bok hemma eller inte gillar läsning. De har också hört om elever som lyssnat på ljudböcker när de virkat på textilslöjden. Men det är ändå en utgift för skolan.

– Många har prioriterat om i budgeten och hittat resurser på det sättet, säger Gros.

Winellska skolan i Kyrkslätt har använt tjänsten från början. Rektor Kristiina Koli säger att det nog är dyrt – men att de är nöjda med tjänsten. Enligt modersmålslektor Carita Rouvinen har särskilt ljudböckerna hjälpt många svagare läsare med förståelsen.

– Det är inte lika krävande att lyssna på böckerna.

Men hur hjälper det läsförmågan att lyssna på ljudböcker? Enligt Mikael Gros är alla läsformer bra, men ljudböcker kan också sänka tröskeln.

– Ljudböcker kan vara en inkörsport för ett barn som inte alls gillar att läsa eller har lässvårigheter. Genom att lyssna på berättelser vill de kanske nästa gång läsa en fysisk bok, säger Gros.

Enligt Rouvinen är det positivt att utbudet har ökat för eleverna – men tror inte att de som inte alls är intresserade av läsning kan omvändas bara med ett ökat bokutbud.

– Det krävs mera, eftersom det finns så mycket annat intressant på nätet som spel och filmer.

Spritt över hela Svenskfinland

Ebban finns i skolor över hela Svenskfinland. Särskilt stor nytta för svenskan tror Gros och Martens-Seppelin ändå att tjänsten har gjort i skolor på språköarna. Ebban finns bland annat i skolor i Tammerfors, Kotka och Björneborg.

I höstas hade tjänsten ännu bara 40 skolor, men nu är siffran uppe i 100, så tillväxten har kommit igång nu, berättar Gros.

– Vi är ganska unika, det finns inget liknande varken på den finska eller svenska sidan.

De planerar att slå sig in på den svenska kommersiella marknaden. Ebban är inte ännu vinstdrivande utan alla pengar som skolorna betalar går oavkortat till förlagen som erbjuder böckerna.

– Att börja på finska sidan finns det inga resurser för i detta skede, säger Gros.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning