Ny enkät: Färre negativa till ett Finland i Nato

Mer än 2 500 stridsvagnar och andra fordon från den amerikanska armén lastades av i Bermerhaven den 8 januari. Det är den största truppförflyttningen inom den amerikanska armén sedan Sovjetunionen upplöstes. Materielet transporterades till Polen för militärövningen Atlantic Resolve. Bild: EPA/CARSTEN KOALL

En majoritet av finländarna är fortfarande emot ett medlemskap i Nato, framgår det av en enkät som Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra.

Men samtidigt har också motståndet mot att Finland ansöker om ett medlemskap minskat samt osäkerheten ökat.

En fjärdedel av dem som svarade stöder ett medlemskap medan nästan varannan är emot. Andelen som stöder ett medlemskap var den samma som den har varit i olika enkäter som har gjorts under det senaste året. Däremot minskade andelen som inte vill ansöka om ett medlemskap med cirka tio procentenheter.

Drygt 60 procent av dem som stöder Samlingspartiet hoppas på ett medlemskap i Nato. Bland Centerns, Sannfinländarnas och SDP:s anhängare är högst 30 procent av den åsikten

Enligt Maaseudun Tulevaisuus har Centeranhängarnas inställning varit stabil medan allt fler av SDP:s och Sannfinländarnas anhängare börjar vara för ett Natomedlemskap.

Natomedlemskapet har det minsta stödet bland dem som röstar på Vänsterförbundet och De gröna. Men också bland dem har allt fler blivit osäkra.

Enkäten är gjord av Gallup Elintarviketieto som intervjuade drygt tusen finländare under trettondagshelgen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning