Ny doktorsavhandling: Sånger formar den finlandssvenska identiteten

I sin doktorsavhandling i musikvetenskap studerar Ros-Mari Djupsund hur sång och musik formar den så kallade finlandssvenska identiteten och vem som inkluderas i denna identitet. – I ankdammens kärna finns sångfester, körsång och snapsvisor Bild: Mikael Piippo/SPT

Sångfesterna och snapsvisorna är viktiga ingredienser i det finlandssvenska identitetsbygget, säger Ros-Mari Djupsund som skrivit en doktorsavhandling om finlandssvensk sång.

I juni 2021 erövrar sången och musiken Helsingfors när nästa finlandssvenska sång- och musikfest arrangeras i huvudstaden. År 2016 samlade sång- och musikfesten 1 800 deltagare i Karleby och år 2011 h...