Ny doktorsavhandling: "Naturen skriver in sig själv i människors verk"

Litteraturvetaren och kritikern Jenny Jarlsdotter Wikström disputerade med en avhandling som tangerar ekokritiska och posthumanistiska strömningar inom litteraturvetenskapen och bland annat närläser Henry Parland och Eva-Stina Byggmästar. Bild: Per Melander

Traditionellt tänker vi att det är människor som skriver böcker om naturen. Men om vi ska tro den materiella vändningens tänkare har också naturen – till exempel i form av tarmbakterier – ett finger med i spelet när litteratur blir till.

Hur ska vi leva tillsammans med andra varelser, hur ska vi förstå vad naturen är för något, hur ska vi förstå vår egen sårbarhet? På vilket sätt skriver naturen in sig själv i människors verk? Och vad...