Ny digitaliseringsakademi i Vasa vill stoppa hjärnflykten

Allt fler unga flyttar utomlands i jakten på drömjobbet. Samtidigt har företagen svårt att hitta kunnig arbetskraft inom teknikbranschen. Det här vill Vasa få bukt med och ska därför lansera en ny digitaliseringsakademi.

Det nya projektet heter Digitalization Academy och är ett pilotprojekt som kör i gång i januari. Högskolor och teknik- och energiindustrin ska tillsammans ordna en studiehelhet för sista års teknikstuderande vid högskolor i Vasa. Jämfört med tidigare samarbeten ska det nya projektet vara mer systematiskt och förhoppningen är att alla högskolor och stora teknikföretag i Vasa ska delta.

Första halvåret ska bestå av teoristudier och andra halvåret ska studerande göra sitt slutarbete för något av de stora lokala företagen. Utbildarna kan vara utomstående eller vara anställda vid högskolor eller företag. Vid de sex högskolorna i Vasa studerar 13 000 personer och företagen som är inblandade står för 80 procent av exporten inom energisektorn i Finland.

– De här företagen har en omsättning på nästan fem miljarder euro per år. Om de inte hittar kunnig arbetskraft inom digitalisering inom energisektorn så finns det en stor risk att deras utveckling stagnerar, säger Peter Hellström, projektchef för digitaliseringsakademin.

Varje företag som går med i projektet måste betala för satsningen och delta aktivt i till exempel handledningen av studerandenas slutarbeten. På det här sättet finns det ingen risk för att studerande utnyttjas och används som gratis arbetskraft menar Hellström.

Vi vill att unga förstår att till exempel Wärtsilä och ABB jobbar med jättespännande projekt. I Finland kan man dessutom ganska snabbt stiga i rang och få jobba med stora projekt. Utomlands är det ofta fokus på arbetstitlar och det kan ta länge förrän man får föreverkliga sig själv.

Spetskunskap behövs

Flera av de lokala företagen i Vasa har redan tidigare anlitat studerande men problemet har varit att de studerandes kunskaper efter utexaminering inte riktigt räckt till. Digitaliseringen utvecklas i dag i väldigt snabb takt och trots bra högskolor och kurser hinner skolorna inte alltid med i utvecklingen. Saker studerande lär sig kan i värsta fall redan vara föråldrade då de utexamineras och börjar jobba.

– Efter ett år i akademin är det meningen att studerande snabbare är produktiva för sina kommande arbetsgivare. Då behöver inte arbetsgivaren utbilda var och en skilt, säger Andreas Paschinsky, en av hjärnorna bakom projektet och utvecklingschef vid Devatus som jobbar som underleverantör till många av de stora teknikföretagen i Vasa.

Ett annat problem är att företagen inte hittar den arbetskraft de söker här i Finland.

– Om ett företag till exempel vill anställa en programmerare söker de ofta utomlands och hittar kanske någon på ett multinationellt bolag. Men då hålls arbetet i utlandet och kommer aldrig till Finland, säger Hellström.

Enligt Hellström är det viktigt att unga förstår att de inte behöver åka utomlands för att skapa en karriär. Med projektet vill han vara med och göra Vasa och Finland attraktivare för unga.

– Vi vill att unga förstår att till exempel Wärtsilä och ABB jobbar med jättespännande projekt. I Finland kan man dessutom ganska snabbt stiga i rang och få jobba med stora projekt. Utomlands är det ofta fokus på arbetstitlar och det kan ta länge förrän man får föreverkliga sig själv.

Också för utländska studerande

Högskolorna ser också möjligheter i det nya projektet. Skolorna konkurrerar redan sinsemellan och ett sådant här projekt kan locka nya ambitiösa studerande.

– Studerande ser förhoppningsvis det här som ett bra sätt att få in foten på arbetsmarknaden. Akademin ser till att man hör till en arbetsgemenskap direkt efter studierna. Det ska vara möjligt att skapa en spännande och bra karriär också i Vasa, säger Mari K. Niemi, Vasa universitets representant i digitaliseringsakademin.

Enligt Niemi trivs många studerande väldigt bra i Vasa men de som är från södra Finland flyttar ofta tillbaka till hemstaden efter studierna. Hon tror och hoppas att projektet också kan innebära att utländska studerande bosätter sig i Finland.

– Utländska studerande har svårt att hitta jobb i Finland – inte bara i Vasa, utan i hela landet. Akademins utbildningsspråk är engelska. Det leder förhoppningsvis till att fler utlänningar stannar här för att jobba.

Pilotprojektet börjar i Vasa i januari. Till en början ska 15-20 elever som studerar teknik och produktionsekonomi antas till utbildningen. Projektet är ett samarbete med teknologicentret Merinova, företaget Devatus och högskolor och företag i Vasa. Vasa stad stöder också projektet och hjälper med marknadsföringen. Efter några år hoppas grundarna expandera och ordna liknande projekt inom flera studieinriktningar också i andra städer.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33