Ny detaljplan ger Hagnäs ett lyft – bostäder och hotell ska byggas vid kajen

Hagnäsbron från 1961 rivs och ersätts med en ny bro. Byggstarten på området sker 2021. Bild: HBL/Arkiv/Richard Nordgren

2021 inleds byggandet av ett nytt Hagnäs med bostäder och ett designhotell vid Hagnäskajen. Trots långtgående planer ställs ändå frågor om hur trafiken ska skötas på området.

Helsingfors stadsfullmäktige har enhälligt godkänt den nya detaljplanen för Hagnäskajen. Ändringen i detaljplanen gäller Hagnäskajen, Brobergskajen samt anslutande områden i Sörnäs, Berghäll och Kronohagen samt Utbildningsstyrelsens kvarter i Hagnäs.

På området ska byggas bostäder, en park och två småbåtshamnar. Antalet boende ökar med 1 250. Gamla Hagnäsbron från 1961 rivs och ersätts med en ny bro.

– Den nya detaljplanen ger Hagnäs ett lyft eftersom det finns ett stort intresse bland företag att etablera sig i området, vilket företagsklustret i Wärtsiläs gamla huvudkontorsbyggnad på John Stenbergs Strand är ett bevis på, säger fullmäktigeledamoten Risto Rautava (Saml.)

Trots att detaljplanen godkändes enhälligt lämnade han ändå in en hemställan om trafiken på området.

– Företagarna i Kronohagen har uttryckt en oro för att det blir svårt att röra sig i stadsdelen när trafiken ökar. Det finns också en oro för att Kronohagen blir lite på sidan om när Hagnäs utvecklas. Jag är rädd för trafikstockningar. Det var en miss att centrumtunneln inte blir av, vilket hade underlättat trafiken i Hagnäs och Kronohagen, säger Rautava.

Björn Månsson (SFP) vill att båttrafiken med sjöbussar tryggas på området – också efter att den nya bron står färdig.

– Den nya Hagnäsbron ska inte ta så mycket plats som den nuvarande bron som är gammal och sliten. Det är klart att oron om trafikstockningar på området är befogad när trafiken styrs från Tavastvägen till Sörnäs strandväg, vilket ökar trycket på bron.

Tuomas Rantanen (De gröna) tror inte att trafiken på området blir så besvärlig – speciellt när parkeringen under Hagnäs torg blir verklighet.

– Den stora stötestenen har främst varit designhotellet som byggs bredvid FFC:s hus. Det har också lämnats besvär mot byggandet av det. Jag tycker ändå att den planerade strandboulevarden är snygg och genomtänkt. Jag välkomnar planen eftersom genomfartstrafiken är dominerande och dessutom är området fult med en sliten bro och en parkeringsplats, säger Rantanen.

Som HBL har skrivit tidigare möjliggör den nya planen också en snabbspårväg som är en 10 kilometer lång spårvägsförbindelse mellan Degerö, Högholmen och Fiskehamnen med centrum.

Köpcentrum rivs

Stadsfullmäktige beslöt också att det gamla köpcentret i Botby gård rivs, med motiveringen att staden inte har resurser att renovera köpcentrum från 1960-talet. Ägaren till köpcentret har gett löfte om att de nuvarande företagarna får fortsätta när en ny byggnad blir verklighet.

– Staden kunde kanske ha gett en skyddsstämpel, men det är inte ändamålsenligt för då förfaller byggnaderna så att ingen till slut är intresserad av att göra något. Nu blir det också en tilläggsbyggnad och det ger möjlighet för företagarna att verka i nya lokaler. Det är en svår balansgång att hålla gamla köpcentrum i liv samtidigt som de kräver stora investeringar, säger Tuomas Rantanen.

Han berättar att stadsmiljönämnden i vår också ska besluta om framtiden för det omdebatterade köpcentret Puhos i Botbyhöjden. Enligt honom lutar det åt att den gamla delen skyddas och den nyare delen rivs i ett senare skede.

– Puhos är ju på stadens tomt och det mesta talar för att staden förlänger hyreskontraktet med fem år för den nuvarande verksamheten. Det finns inget annat projekt som i det här skedet kan ersätta den verksamhet som nu finns där, säger Rantanen.

Läs också: Nio saker du behöver veta om Hagnäs jättebyggen – "Tar steget till modern tid"

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning