Ny coronarekommendation i Nyland: Distansundervisning redan från sjuan

HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi leder den nyländska coronakoordineringsgruppen som nu rekommenderar kommunerna att införa distansundervisning också för klasserna 7–9 för att förhindra smittspridning. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Den nyländska coronakoordineringsgruppen rekommenderar att kommunerna fattar beslut om distansundervisning redan från och med årskurs 7. Hittills har rekommendationen om distansundervisning gällt gymnasier och äldre elever.

Den nyländska coronakoordineringsgruppen som består av medicinska experter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skärper sina coronarerekommendationer. Vid sitt möte på tisdagen beslutade gruppen att rekommendera de nyländska kommunerna att ta beslut om att även eleverna i årskurserna 7–9 ska undervisas på distans.

– Det här är en av de sista åtgärderna som finns kvar i den kommunala verktygslådan för att förhindra smittspridning. Sjukvårdsdistriktet HUS kan inte fatta beslut för kommunernas del. Det här är en stor fråga för bildningsväsendet i kommunerna. I praktiken kommer rekommendationen om distansundervisning säkert att verkställas först från och med nästa vecka, säger Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare vid sjukvårdsdistriktet, till HBL strax efter gruppens möte.

Utbildningschefen i Helsingfors: Vi tar allvarligt på rekommendationen

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, hör nyheten om den nya rekommendationen av HBL.

– I morgon (onsdag) träffas Helsingfors egen coronakoordineringsgrupp. Efter det är jag klokare. Men förstås tar vi allvarligt på rekommendationer av det här slaget, säger Pohjolainen till HBL.

Enligt den temporära ändring av lagen om grundläggande utbildning som trädde i kraft i somras, är det möjligt att undervisa fjärdeklassare och äldre grundskoleelever på distans om smittläget så kräver.

– Vi har beredskap att också på kort varsel övergå till distansundervisning i grundskolan, säger Pohjolainen.

Liisa Pohjolainen säger att det är en stor sak ifall Helsingfors inför distansundervisning också för grundskoleelever. Hon bedömer att HUS färska rekommendation om distansundervisning kommer att vara uppe för diskussion också på torsdag då huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp träffas. Eftersom huvudstadskommunerna, Helsingfors, Esbo och Vanda, är ett och samma pendelområde har kommunerna hittills valt att fatta likadana beslut om coronarestriktionerna.

Liisa Pohjolainen vill inte gå händelserna i förväg och säga om Helsingforseleverna i årskurserna 7–9 redan instundande måndag kommer att undervisas hemma framför datorn. Men några praktiska hinder för att göra så finns inte.

– Då vi beslutade om distansundervisning för gymnasierna togs beslutet på en torsdag och måndagen därpå körde distansundervisningen i gång, säger Pohjolainen.

"Förbjud alla publika sammankomster"

Den nyländska coronakoordineringsgruppen vädjar också till regionförvaltningsverket att helt förbjuda alla publika sammankomster i Nyland. För en dryg vecka sedan togs beslut om att tillåta möten med max tio personer. Det här gjordes för att möjliggöra att föreningar och företag kan ordna stadgeenliga möten. Men den nyländska coronagruppen, där också Regionförvaltningsverket i Södra Finland är representerat, vill nu att alla publika sammankomster såväl inomhus som utomhus förbjuds.

Den nyländska coronakoordineringsgruppen vädjar också starkt till privata idrottsanläggningar med inomhusverksamhet att stänga. Kommunala idrottshallar har redan stängt, men många privatföretagare har inte hörsammat rekommendationen om att avbryta verksamheten för att få bukt med smittspridningen.

– Det förefaller som om många privatägda gym fortfarande håller öppet. Vi vädjar till dem att stänga, säger Markku Mäkijärvi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning