Ny budget för Spårjokern fick grönt ljus i Helsingfors fullmäktige

Bild: Helsingfors stad

Helsingfors stadsfullmäktige godkände budgeten för Spårjokern. Den totala summan uppgår till 386 miljoner euro och av dem betalar Helsingfors 209 miljoner euro.

Stadsfullmäktige beslöt också att godkänna planen för att bygga Spårjokerns depå till Kasberget. Kostnaden för depån uppgår till 69,4 miljoner euro. Helsingfors andel är 62,4 miljoner euro. Spårjokern finansieras av Helsingfors och Esbo och är en snabbspårväg mellan Kägeludden i Esbo och Östra centrum i Helsingfors. Spårjokerns ursprungliga budget var 100 miljoner euro lägre än 386 miljoner. En av orsakerna till förhöjningen är kostnader för gatuarbeten som inte beaktades tidigare. Spårjokern byggs genom att en alliansmodell tillämpas. I den sammanförs en beställarorganisation bestående av Helsingfors och Esbo städer samt de planerande och verkställande parterna till en organisation.

– Kritiska röster har höjts för att man inte ska göra samma misstag som man gjorde med västmetron. Alliansmodellen är ändå bra eftersom det leder till sanktioner om någon part missköter sig, säger fullmäktigeledamoten Björn Månsson (SFP).

I Esbo finns ännu intresse att konkurrensutsätta Spårjokern. Stadsstyrelsen beslöt förra veckan att bordlägga frågan om att godkänna budgeten.

Bild: HBL

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning