Ny bromsmedicin för Parkinsons sjukdom testas i Finland

Helsingfors universitetssjukhus påbörjar en klinisk testning av bromsmedicin för Parkinsons sjukdom. Testningen är banbrytande eftersom det tills vidare saknas bromsmediciner för Parkinsons.

Forskarteamet på HUS har provat läkemedlet CDNF i djurtest och upptäckt att medlet bromsar sjukdomsförloppet och lindrar de motoriska symtomen.

– CDNF är en ytterst lovande medicinsk molekyl, men vi vet än så länge inte så mycket om medicinens inverkan på människor. I Sverige är forskningen längre hunnen och testningen av läkemedlet har påbörjats på en patient. Hos oss börjar gallringen av forskningspatienter nu, säger neurologen Filip Scheparjans på HUS.

Projektet finansieras av EU och varar i ett års tid. I Sverige ska testningen av läkemedlet omfatta 12 patienter och på HUS ska man rekrytera 6 personer för testningen.

– Det finns ett stort intresse för det här projektet, men forskningspatienterna måste uppfylla vissa kriterier. Patienten måste vara i åldersgruppen 35–75 och så ska det ha förflutit minst fem år sedan symtomen började, säger Scheparjans.

CDNF är ett protein som finns naturligt i människans kropp. CDNF kan inte ges som ett piller eller en spruta eftersom kroppen inte klarar av att transportera proteinet till hjärnan. Forskningen kommer därför att testa en injicering av CDNF rakt in i hjärnan med en månads intervaller.

– Vi fäster en liten kateter i hjärnan i samband med en operation för att underlätta medicineringen. En motsvarande metod används i behandlingen av svåra hjärntumörer för att injicera cytostatika rakt in i tumören, berättar Scheparjans.

De tidigare djurtestningarna har visat att medicinen kan bromsa Parkinsons sjukdom, vilket skruvar upp hoppfulla förväntningar på projektets resultat.

– Ifall allting går bra i de kliniska undersökningarna så är det möjligt att få en medicin ut på marknaden redan 2025, säger Scheparjans.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22