Ny behandling mot schizofreni kan tysta röster i huvudet

Att höra röster i huvudet är ett av symptomen vid schizofreni. Nu kan franska forskare ha lyckats hitta den plats i hjärnan som kopplas till hallucinationerna – och funnit ett sätt att tysta dem.

Forskarna har undersökt en grupp om 59 personer som alla har en schizofrenidiagnos. 26 av dessa fick behandling med högfrekvent transkraniell magnetstimulering, TMS, vilket innebar att en del av hjärnan som associeras med språkfunktion stimulerades med korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen gavs två gånger per dag under två dagars tid, skriver nyhetsbyrån AFP. Övriga deltagare behandlades med placebo.

Före behandlingen hade samtliga patienter fått genomgå intervjuer, där deras problem med röster bedömts enligt en särskilt framtagen skala. Samma bedömning gjordes igen efter magnetstimuleringen, och då visade det sig att nära 35 procent av dem som fått den riktiga behandlingen upplevde en signifikant förbättring. Hos placebogruppen var motsvarande siffra nio procent, rapporterar forskargruppen.

– Vi kan nu med viss säkerhet säga att vi hittat ett specifikt område i hjärnan som är kopplat till verbala hallucinationer vid schizofreni. Dessutom har vi kunnat visa att behandling vid högfrekvent TMS gör skillnad för åtminstone en del av de drabbade, säger forskarna i ett uttalande.

Resultaten har presenterats vid en neurovetenskaplig konferens i Paris, men har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. 

Fakta

Schizofreni

En typ av psykossjukdom, som ofta utvecklas under lång tid. Det kan ta flera år från de första symptomen tills psykosen eller psykossjukdomen bryter ut.

Första symptomen kan vara att man känner en oro inom sig, som inte går att förklara. Man kan också känna sig nedstämd, få sömnproblem, börja isolera sig och tappa intresset för sådant man tidigare gillat.

Om symptomen blir allt starkare och din verklighetsuppfattning till slut förändras har en psykos utvecklats. Om den pågår under en längre tid är det en psykossjukdom. Schizofreni kan innebära att man upplever vanföreställningar, har hallucinationer, känner stark oro och ångest och får svårt att sköta dagliga aktiviteter.

Schizofreni kan behandlas bland annat genom antipsykotiska läkemedel och psykologhjälp. 

Källa: 1177 Vårdguiden

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03