Ny befolkningsprognos: Antalet unga minskar allt kraftigare – befolkningen börjar dala år 2035

Den arbetsföra befolkningen har minskat, vilket också leder till att det föds allt färre barn. Bild: Pixabay

Antalet unga hotar att minska avsevärt på grund av lägre fruktsamhet, varnar Statistikcentralen i sin nya befolkningsprognos.

År 2018 kommer att vara det tredje året i rad då det dör fler människor i Finland än det föds.

Det visar Statistikcentralens befolkningsprognos som offentliggjordes på fredagen.

Antalet födda fortsätter enligt prognosen att minska och antalet döda att öka trots den förlängda livslängden. Under 2050-talet väntas Finlands folkmängd vara mindre än den är nu.

Prognosen visar att fruktsamheten sjunkit med en femtedel på sju år. Nedgången i fruktsamhet återspeglas i den arbetsföra befolkningen som har minskat med över 100 000 personer under de senaste åtta åren.

Befolkningsprognosen, som görs vart tredje år, är en så kallad demografisk trendkalkyl, där man räknar ut vilken den framtida befolkningen i ett område skulle vara, om de senaste årens befolkningsutveckling fortsatte oförändrad.

Den aktuella prognosen gäller bara för hela landet. De regionala prognoserna blir färdiga till hösten 2019.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning