Ny arbetsgrupp ska utreda vargjaktens framtid

Den nytillsatta arbetsgruppens uppgift är att definiera vad det i praktiken innebär och vilka förutsättningarna är för att vargjakten ska anses ske i stamvårdande syfte. Bild: Lillian Tveit/SPT-Shutterstock

Jord- och skogsbruksministeriet har påbörjat ett brett projekt där den stamvårdande jakten på varg ska planeras och specificeras.

Den nytillsatta arbetsgruppens uppgift är att definiera vad det i praktiken innebär och vilka förutsättningarna är för att jakten ska anses ske i stamvårdande syfte. Dessutom ska gruppen studera andra tillfredsställande lösningar.

Arbetsgruppen består av både en berednings- och en styrgrupp som tillsammans ska driva projektet framåt.

Till styrgruppen hör företrädare för Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund, Finlands jägarförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Finlands viltcentral. Beredningsgruppen består av företrädare för Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Polisstyrelsen, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Finska kennelklubben, Finlands jägarförbund, det landsomfattande viltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå ifrån EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.

– Enligt EU-domstolens förhandsavgörande är stamvårdande jakt möjlig om myndigheterna kan uppvisa nödvändiga bevis för att det mål eller den grund utifrån vilket denna punkt i direktivet tillämpas ska vara godtagbart, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet, i ett pressmeddelande.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning