Ny arbetsgrupp ska utreda vargjaktens framtid

Den nytillsatta arbetsgruppens uppgift är att definiera vad det i praktiken innebär och vilka förutsättningarna är för att vargjakten ska anses ske i stamvårdande syfte. Bild: Lillian Tveit/SPT-Shutterstock

Jord- och skogsbruksministeriet har påbörjat ett brett projekt där den stamvårdande jakten på varg ska planeras och specificeras.

Den nytillsatta arbetsgruppens uppgift är att definiera vad det i praktiken innebär och vilka förutsättningarna är för att jakten ska anses ske i stamvårdande syfte. Dessutom ska gruppen studera andra tillfredsställande lösningar.

Arbetsgruppen består av både en berednings- och en styrgrupp som tillsammans ska driva projektet framåt.

Till styrgruppen hör företrädare för Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund, Finlands jägarförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Finlands viltcentral. Beredningsgruppen består av företrädare för Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Polisstyrelsen, Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Finska kennelklubben, Finlands jägarförbund, det landsomfattande viltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå ifrån EU-domstolens förhandsavgörande om stamvårdande jakt.

– Enligt EU-domstolens förhandsavgörande är stamvårdande jakt möjlig om myndigheterna kan uppvisa nödvändiga bevis för att det mål eller den grund utifrån vilket denna punkt i direktivet tillämpas ska vara godtagbart, säger Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet, i ett pressmeddelande.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning