Ny applikation ska ge djupare insikt om mobbning

Åbo Akademi har skapat en applikation för att få bättre verktyg i jobbet mot mobbning. Bild: Catariina Salo/SPT

Åbo Akademi har skapat en applikation som ska undersöka mobbning och utfrysning bland tonåringar.

Genom applikationen ska ungdomar direkt kunna berätta om mobbning, utan att minnet eventuellt förvränger upplevelserna. Vid vanliga enkätundersökningar kan det ha gått lång tid mellan mobbningen och svaren.

Applikationen ska undersöka tonåringars dagliga interaktioner i skolmiljö. Undersökningarna görs vid ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa.

– För att skapa effektivare antimobbningsverktyg krävs större fokus på individuella faktorer och unika omständigheter. Att samla in realtidsdata är ett försök att förbättra förståelsen för hur den sociala interaktionen mellan unga i skolmiljö fungerar, säger projektledare Patrik Söderberg, universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i ett pressmeddelande.

Realtidsdata är avgörande för nästa steg: utformningen av precisa verktyg och skräddarsydda interventioner för att motverka mobbning och utfrysning bland tonåringar.

Efter en teststudie i gymnasiemiljö ska nästa studie genomföras under vårterminen 2020 i årskurserna 7–9.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning