Ny app ska stärka flickors självkänsla

Möts kring teknologi. Fiona Agenorwot från Uganda och Hana Hailu från Etiopien är i Finland för att delta i Slush tillsammans med Nora Lindström från barnrättsorganisationen Plan International. Bild: Leif Weckström

Språket påverkar hur vi tänker om oss själva. Den vetskapen har fått barnrättsorganisationen Plan att utveckla en app som strävar efter att bryta könsrollsstereotypier.

Appen Sheboard, som Plan International Finland lanserar på Slush i morgon, är ett engelskspråkigt tangentbord för mobiler. När man skriver ger tangentbordet ordförslag som ska styra användarens tankar bort från invanda könsrollsstereotypier.

– Om man skriver till exempel "Girls are…" så föreslår appen ord som "powerful" eller "decision makers", ord som syftar till att stärka självkänslan hos flickor, säger Nora Lindström som är global koordinator för digital utveckling inom Plan International Finland.

Orden påverkar

Enligt Lindström finns åtskilligt med forskning som visar att föräldrar – och samhället i stort – talar till flickor och pojkar på olika sätt. Det påverkar hur flickor och pojkar tänker om sig själva, hur de ser på sina möjligheter och på vad de kan.

– Språket har makt. Målet är att appen ska få flickor, och hela samhället, att bli medvetna om att de kan göra allt möjligt.

Lindström noterar bland annat hur olika föräldrar skriver på Instagram om sina barn beroende på om de är pojkar eller flickor. I flickornas fall handlar det mer om utseende, medan det för pojkarnas del handlar om vad de kan.

– Vi förstår förstås att en app inte är hela lösningen, men den är ett sätt att engagera sig i diskussionen och fästa uppmärksamhet vid de här frågorna.

Appen har utvecklats inom Plan de senaste månaderna med stöd från bland andra Samsung Electronics Nordic. Den har testats i en skola och bland ungdomar i länder i Afrika där organisationen har verksamhet.

Digitalt kunnande

När det gäller speciellt flickors rättigheter är kunskap om och tillgång till teknologi och digitala verktyg central.

– Framtiden är digital och om man inte är med här så hamnar man på efterkälken, säger Lindström.

Därför driver Plan International Finland innovationshubbar i Uganda och Etiopien med namnet SmartUp Factory Innovation Hub. Där kan unga lära sig till exempel kodning och innovationstänkande.

Fiona Agenorwot från Uganda är en av dem som deltagit i Plans SmartUp Factory. Hon har utvecklat en app för motorcykeltaxiverksamheten i Uganda.

– Allt jag kan om teknologi har jag lärt mig på SmartUp Factory, säger Agenorwot.

Tillsammans med andra kvinnor från utvecklingsländer deltar hon i morgon och på fredag i teknologikonferensen Slush.

– Vi ville ta dem till Slush för att få in nya perspektiv. Det är när olika perspektiv möts som innovationer föds, säger Nora Lindström.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning