Ändringar i smittskyddslagen föreslås kunna stänga gym och begränsa restauranger

Då restaurangerna får öppna igen kan det vara under ännu kärvare villkor än före stängningen. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Regeringen gav i går två propositioner till riksdagen om ändringar i smittskyddslagen.

Den ena propositionen handlar om en justering i den paragraf som ger kommuner och regionförvaltningsverk rätt att begränsa privata näringsidkares verksamhet, och som orsakat meningsskiljaktigheter mellan ministeriet och Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Ändringen, av paragraf 58 g, har orsakat meningsskiljaktigheter då Regionförvaltningsverket har tolkat paragrafen så att exempelvis gym kan fortsätta hålla öppet om verksamheten kan ordnas så att inte fler än tio personer närvarar samtidigt.

Den tidigare bestämmelsen om begränsningar i personantalet försvinner, vilket innebär att kommunerna eller regionförvaltningsverken helt och hållet för en viss tid kan stänga lokaler såsom gym, motionshallar och dansplatser för att hindra virusspridningen. Lagändringen planeras träda i kraft så fort som möjligt, och den ska gälla fram till den sista juni.

Restauranger kunde stängas tidigare

Den andra propositionen handlar om möjligheterna att begränsa restaurangernas verksamhet och skulle träda i kraft i slutet av mars, då nuvarande totalstängning upphör. Då föreslås restaurangernas öppettider vid behov kunna begränsas så att utskänkningen måste upphöra klockan 17 och restaurangerna stänga klockan 18. Besökarantalet ska kunna begränsas till en tredjedel på pubar och till hälften på matrestauranger då förutsättningarna enligt lagen kräver det.

Dessutom föreslås en möjlighet att göra bordsservering obligatorisk och begränsa exempelvis sånguppträdanden inne på restaurangerna.

Turism- och restaurangförbundet Mara kritiserar förslaget för att möjliggöra alltför hårda begränsningar.

"Att bestraffa matställena så här hårt är inte rätt och nödvändigt. Det här skulle betyda att de restauranger som serverar mat kvällstid förblir stängda", säger Maras vd Timo Lappi i ett pressmeddelande.

Mara förutspår att om pubar måste stänga redan klockan 17 och deras kundantal samtidigt begränsas till en tredjedel så blir det omöjligt för dem att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Bestämmelserna föreslås gälla till den sista juni.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning