Nu väljer SDP ledning

Under lördagsmorgonen och förmiddagen väljer SDP ordförande, vice ordföranden, partisekreterare och övriga partiorgan. Omröstningen inleds strax – här är ordförandekandidaterna:

Antti Rinne är förhandsfavorit

Antti Rinne. Bild: Jussi Nukari

Antti Rinne, 54, valdes till SDP:s ordförande år 2014. Efter det tog han över finansministerportföljen.

Den tidigare fackbossen Rinne har under hela sin politiska karriär uppträtt som en sakkunnig i arbetslivet. När SDP hamnade i opposition efter riksdagsvalet 2015 började Rinne utmana regeringen om det konkurrenskraftsavtal regeringen planerade. Till slut vände han kappan och gav avtalet sitt stöd då han ansåg att avtalet som skar ner i arbetstagarnas ersättningar och fritid som det bästa av de dåliga alternativen.

Rinne meddelade i november att han vill fortsätta som partiledare. Sedan dess har han varit den klara favoriten i olika enkäter. I den enkät som Yle gjorde till de 500 kongressdelegaterna sade över hälften att de tänker rösta på Rinne. Drygt 300 delegater svarade på enkäten.

Rinnes svar på utmanarnas kritik om SDP:s åldersstruktur är att SDP är ett framtidsparti redan nu.

Rinne har inte accepterat de tal Timo Harakka har presenterat. Rinne har sagt att undersökningar visar att 17 procent av väljarna under 24 år röstade på SDP i förra riksdagsvalet och att väljarstödet också i andra åldersgrupper under 50 år är 10–20 procent. 

Harakka uppträder som arbetslivets profet

Timo Harakka. Bild: Jussi Nukari

Timo Harakka, 54, som är inne på sin första period i riksdagen, är inte den mest typiska ordförandekandidaten i SDP. Vid sidan av sin smala riksdagserfarenhet har Harakka ett förflutet bland De gröna.

Efter en lång karriär som journalist har är Harakka bra på att uppträda och klarar av att reagera på andras inlägg i snabba debatter.

Harakka meddelade om sin kandidatur i mitten av december. Han har byggt sin kampanj på förändringarna i arbetslivet och det förnyande av den sociala tryggheten som förändringarna kräver. Han säger att en stor del av mervärdet i marknadsekonomin skapas med en allt mindre arbetsinsats. De stora skillnaderna i produktiviteten leder till stora inkomstskillnader på arbetsmarknaden om inte samhället ingriper. Harakka säger att samhället måste sörja för en effektiv marknadsekonomi, men att ett rättvist samhällssystem samtidigt ser till att människorna kommer in i arbetslivet även om deras produktivitet inte räcker för marknaden.

Harakka anser att SDP ska börja bereda framtidens sociala trygghet som beaktar ständiga variationer i individens arbetsmarknadsställning. Han påminner om att den traditionella indelningen i sysselsatta, arbetslösa och företagare håller på att försvinna.

Under sin kampanj har Harakka flera gånger talat om det svaga stödet för SDP bland unga. Han säger att bland personer under 50 år skulle bara 7,5 procent rösta på partiet i riksdagsvalet.

Tuppurainen motståndare till populismen

Tytti Tuppurainen. Bild: Jussi Nukari

Uleåborgaren Tytti Tuppurainen, 40, har den längsta riksdagserfarenheten av de tre ordförandekandidaterna – hon är inne på sin andra period. Hennes officiella kampanj har pågått i en månad efter att hon gav sitt besked i början av januari.

Tuppurainens kampanjteman är främjandet av utbildningen, internationalismen, den öppna ekonomin, rättsstaten och den hållbara utvecklingen. Hon har tydligast uppträtt som en motståndare till populismen och talat om miljöfrågor och feminism.

Tuppurainen anses stå till höger om Antti Rinne och Timo Harakka, men hon har själv aktat sig för att positionera sig till höger eller vänster. Under sin kampanj har Tuppurainen försvarat frihandeln och den öppna ekonomin.

En liten skillnad till de två andra kandidaterna framkom vid Helsingin Sanomats kandidatdebatt när kandidaterna frågades hur de ställer sig en eventuell folkomröstning om Nato. Tuppurainen ville inte direkt stöda en omröstning medan de andra ansåg att en sådan behövs före ett eventuellt beslut.

Tuppurainen är andra vice ordförande för stora utskottet och ledamot i jord- och skogsbruksutskottet. 

Partisekreterarval

SDP väljer också vice ordförande och ny partisekreterare. Bland andra Maarit Feldt-Ranta ställer upp i vice ordförandevalet. Den nuvarande partisekreteraren Reijo Paananen ställer inte upp för omval.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila, Hanna Kuntsi, chef för samhällsrelationer på Servicefacket Pam, Antton Rönnholm, ledande expert på Miltton Brussels, och Mikko Salmi, chefredaktör för Demokraatti, ställer upp i partisekreterarvalet. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03