Nu utreds Josef Stalins finländska offer

Nu sätts Stalins utrensningar under lupp. I sin preliminära kartläggning kommer historieforskaren Aleksi Mainio att föreslå en grundlig utredning av finländarnas öden i Sovjetunionen efter bolsjevikernas revolution 1917. Bild: Niklas Tallqvist, HBL-arkiv

Under sovjetdiktatorn Josef Stalins utrensningar på 1930-talet dödades också många finländska immigranter, ofta till följd av fabricerade anklagelser och skenrättegångar. Riksarkivet håller nu på att färdigställa en preliminär kartläggning vars slutsats kommer att vara entydig: finländarnas öden under Stalinterrorn och i det postrevolutionära Ryssland överlag måste utredas grundligt.

Under den så kallade stora utrensningen i Sovjetunionen på 1930-talet gick ingen säker. Sovjetledaren Josef Stalins förföljelser riktade sig inte minst mot nationella minoriteter, som han uppfattade s...