Nu utreder Helsingfors brukarrum för drogmissbrukare

Uppfattningarna bland stadsfullmäktigeledamöterna går isär om brukarrummen går att förena med nuvarande lagar, samt om de ökar stök och osäkerhet i närområdet eller tvärtom stärker tryggheten. Bild: Mostphotos

Diskussionen i fullmäktige var lång, men Helsingfors går nu vidare med planerna på ett brukarrum.

Med rösterna 61–23 har stadsfullmäktige beslutat att Helsingfors utreder möjligheten att etablera ett injiceringsrum för drogmissbrukare i staden.

Det är den gröna stadsfullmäktigeledamoten Kati Juva som med stöd av tjugo ledamöter från olika partier har tagit initiativet, och föreslår att staden utreder möjligheten att inrätta ett injektionsrum som pilotprojekt.

I fullmäktige på onsdagen förde Samlingspartiets Juha Hakola fram synen att "den föreslagna modellen strider mot nuvarande lagstiftning och därmed är ogenomförbar" och föreslog att ärendet bereds på nytt.

Han menar att staden inte kan vara, som han formulerar det, delaktig i att skapa en grogrund för organiserat narkotikalangande och problembeteende.

Polisen har i ett utlåtande fört fram att brukarrum inte är förenliga med nuvarande lagstiftning, och menar att närmiljön kan påverkas negativt och narkotikahandel öka kring dem.

Internationella erfarenheter visar däremot, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL, att brukarrum lett till mindre injicerande i allmänna utrymmen, och att de är de mest marginaliserade missbrukarna som söker sig till dem.

En viss narkotikahandel förekommer i samband med injiceringsrum, men det kan enligt THL också bero på att de ofta placeras i områden där det finns narkotikaförsäljning sedan förr.

I fullmäktige sade Sanna Vesikansa (De gröna) att en liknande diskussion fördes också när Helsingfors beslutade att inrätta sprututbyten, men att de hälsopolitiskt har varit lyckade.

Brukkarrummet eller brukarrummen skulle bli de första i Finland.

HBL har skrivit om erfarenheter från Nordens största brukarrum i Danmark. Läs artikeln här.