Nu svarar Saml i skatteparadisfrågan – ”SDP är populister”

Fem år efter stadsfullmäktiges beslut har toppolitikerna i Helsingfors fortfarande svårt att enas i kampen mot grå ekonomi och skattesmitning. Bild: Tommy Pohjola

Enligt Samlingspartiet är kontrollen av skatteplanering tillräcklig. – Det är onödigt att göra upphandlingar svårare än de är, säger Terhi Koulumies.

HBL berättade på måndagen att stadsstyrelsen i Helsingfors vill skärpa granskningen av företag som deltar i stadens anbudsförfaranden. Syftet med uppmaningen att frivilligt och öppet redogöra för penningströmmar fick grönt av alla utom Samlingspartiet.

– Det här är en verklig långkörare, säger Terhi Koulumies (Saml) som tillsammans med sina fyra partikamrater röstade emot Thomas Wallgrens (SDP) motion. Saml förlorade omröstningen med siffrorna 5–10.

– Vi tycker att sossarna agerar populistiskt i den här frågan. Det har marginell betydelse vad Helsingfors gör. Fenomenet skatteparadis är globalt.

Helsingfors gör ett och annat för att minska utsläppen. Staden bekämpar därmed klimatförändringen som är ett globalt problem. Varför kan Helsingfors inte ha samma inställning till skatteparadis?

– Samma sak där. Åtgärderna som Kina vidtar har betydelse för klimatet.

Som Terhi Koulumies ser det är många upphandlingar så stora och krångliga processer att de inte behöver krånglas till med ytterligare kontroller.

– Helsingfors behöver företagen, säger hon.

Stora pengar

Finland går miste om stora summor i skatter, konstaterade medborgarorganisationen Finnwatch i november i fjol i samband med utgivningen av en rapport om aggressiv skatteplanering.

Utifrån tidigare undersökningar och material uppskattar Finnwatch att Finland försiktigt räknat förlorar 430–1 400 miljoner i skatter varje år på grund av skatteplaneringen. Finnwatch påpekar att detta motsvarar 10–31 procent av Finlands totala samfundskatteintäkter på 4,5 miljarder euro.

Henri Telkki, som är en av dem som har skrivit rapporten, säger att de har definierat aggressiv skatteplanering i enlighet med OECD:s principer. Telkki säger att det rör sig om verksamhet inom multinationella koncerner där man utnyttjar holdingbolag.

– I praktiken innebär det arrangemang inom koncernen där företagen strävar efter att flytta bort vinsten från det land där den har uppstått. Tack vare det kan företaget helt undgå skatt eller nå en mycket lägre skattenivå, säger Telkki till FNB.

Enligt OECD:s har skatteparadis låg eller ingen beskattning och strikt banksekretess, inga internationella avtal om utbyte av beskattningsuppgifter med andra stater, saknar lagstiftning som garanterar transparens vad gäller ägandet av bolag eller exempelvis stiftelser vars ägare eller förmånstagare har sin hemvist utanför registreringsstaten.

Utöver Panama betraktas även exempelvis Bahamaöarna, Bermuda och Caymanöarna som skatteparadis.

Var går gränsen mellan skatteplanering och skatteflykt?

Skatteplanering är laglig verksamhet där ett företag väljer var och hur det utför olika åtgärder eller en privatperson placerar sina tillgångar optimalt. Även aggressiv skatteplanering är laglig om företaget följer nationella och internationella lagar och avtal som det binds av.

I offentligheten bedöms skatteplanering inte bara enligt om den är laglig utan även ur en moralisk synvinkel: är det rätt att använda lagens kryphål? När man uppenbart gömmer undan pengar rör det sig om kriminellt kringgående av skatter.

Hurdana resurser har vi att bekämpa skatteparadis?

Inom Skatteförvaltningen sysslar ett hundratal personer med övervakning av fall som överskrider nationella gränser, däribland sådana som rör skatteparadis.

Källa: Skatteverket i Finland

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning