Nu sväljer Finlands största byggarbetsplats upp Böle station – busshållplatserna flyttar

Multitasking. Den största utmaningen för byggmästarna är det enorma antalet tåg och pendlare som åker förbi Böle station varje dag. Därför utförs största delen av arbetet vid spåren under natten. Bild: Karl Vilhjálmsson

En av Helsingfors kändaste byggnader går i graven när Böle station stänger sina dörrar för gott och rivs. Samtidigt flyttar de flesta buss- och spårvagnshållplatserna vid stationen.

Den är kanske inte så värst vacker, men det är en byggnad de flesta finländare känner igen. Nu har emellertid rivningsarbetet på den grå, impopulära stationen i Böle börjat och om ett och ett halvt år öppnar en ny station i det nya Tripla-komplexet.

Bygget innebär en stor omställning för många pendlare eftersom Böle är en av de största knutpunkterna för trafiken i Helsingfors. 60 000 personer och tusen tåg passerar stationen dagligen.

Den tillfälliga tågstationen har varit öppen sedan april, men för resenärernas del kommer den kanske största prövningen nu, då också bussarnas och spårvagnarnas hållplatser flyttar och en del bussar byter rutt. Bilarna måste börja hämta och lämna människor på Loktorget i stället för på stationsplatsen, som blir en del av byggarbetsplatsen.

– Men de goda nyheterna är att de ändringar som nu sker kommer att var i kraft tills den nya stationen öppnar. Man måste lära sig en ny rutt bara en gång, säger byggbolaget YIT:s informatör Heidi Kauppinen.

Nytt spår. I samband med förnyelsen bygger Trafikverket ett 1,5 kilometers tilläggsspår i Böle, vilket ska göra trafiken smidigare och möjliggöra fler tågturer. Bild: Karl Vilhjálmsson

Jättelikt. De tre Tripla-kvarteren innefattar en ny station, ett shoppingcenter, ett hotell, kontor- och affärslokaler och 400 bostäder. Därtill byggs en enorm parkeringshall och en cykelparkering med plats för 3 000 cyklar. Bild: Karl Vilhjálmsson

Flerårigt projekt

Senhösten 2019 öppnar den första delen av Tripla, då en ny station, ett shoppingcenter och en parkeringshall ska stå klara. Därtill byggs kontorslokaler, bostäder och ett enormt, 430-rums hotell. Hela projektet, som kostar kring en miljard euro, ska bli klart år 2020.

– Då kommer man att kunna gå från östra till västra Böle utan att bli våt om fötterna, säger Kauppinen.

Till dess får tågresenärerna använda sig av den tillfälliga stationsbyggnaden.

– Vi väntar redan med iver på den nya stationen. Hittills har de tillfälliga arrangemangen fungerat väl, men får se hur kallt det blir här i vinter då den här är mycket öppnare än den gamla, säger Bölebon Anna-Liina Harrivaara.

De flesta resenärer HBL talar med har hittat bra till sina tåg, men alla är inte lika nöjda.

– Jag åker via Böle varje dag och kan säga att det fungerat dåligt. Skyltarna sattes upp alltför sent och det finns inte tillräckligt av dem, säger Esa Hietanen.

Från den temporära stationen kommer man liksom förr till perrongerna med rulltrappor och hiss, men serviceutbudet är mer begränsat: det finns bara en snabbmatskedja och en kiosk.

Bild: Ksf Media

Finlands största byggplats

Underjordiskt arbete. Medan den gamla stationen fortfarande använts har största delen av byggarbetet pågått under skenorna. Stationens grund och pålar har förstärkts och tusentals meter nya pålar har gjutits under marken. Bild: Karl Vilhjálmsson

Bölebygget är Finlands största byggarbetsplats med en yta som motsvarar 50 fotbollsplaner och en volym som motsvarar ungefär tio riksdagshus. I nuläget jobbar sammanlagt 700 personer på platsen.

Även om stationen börjar rivas nu har bygget pågått sedan 2015. Mycket har gjorts utom synhåll, under tågskenorna. Stationens grund och pålar har förstärkts och tusentals meter nya pålar har gjutits under marken. Den nya byggnaden kommer att vara u-formad och 24 meter bredare norrut än den gamla.

– Det är lite som att bygga ett höghus ovanpå sockeln till en villa. Men den absolut största utmaningen är att bygga samtidigt som tågtrafiken löper normalt, berättar arbetsledare Timo Leppänen på YIT.

Det innebär att största delen av arbetet utförs nattetid, då elen till spåren kan stängas av. Koordineringen mellan de olika projekten och entreprenörerna är också krävande. Samtidigt som den nya stationen reser sig, bygger Trafikverket ett nytt spår och en ny plattform på stationens västra sida.

Ungefär så här kommer Tripla-komplexet att se ut. Bild: YIT

Söder om Tripla planeras ett höghusområde med ett tiotal skyskrapor på minst 15 våningar. Bild: YIT

Nytt businesscentrum

Huruvida Tripla blir "ett andra Helsingfors centrum" såsom projektets reklamfras lyder återstår att se, men säkert är att Böle kommer att genomgå en totalförändring under de kommande åren.

I Mellersta Böle planeras utöver Tripla två andra nybyggen. I maj godkände Helsingforsfullmäktige detaljplanen för Maskinverkstadens område, där det byggs bostäder för 3 200 människor. Söder om Böle bro planeras ett område med åtta till tio höghus på minst 15 våningar. Arkitekturtävlingens första skede avslutades i maj, då tio förslag tog sig vidare. Den slutgiltiga vinnaren utses hösten 2018.

Allt som allt består hela Böleprojektet av sju delområden. Förutom Mellersta Böle planeras nybyggen i Ilmala och Norra Böle. Också Mässcentrum i Östra Böle ska expandera. Visionen är att 30 000 personer ska bo och 50 000 personer jobba i det nya Böle år 2040.

Buss

Bussarna som åker över Böle bro, 50, 58(B), 59, 518 och 551 kommer att stanna på Stinsgatan i hörnet av Konduktörsgränden. Buss 23 till Brunakärr stannar på Bangårdsvägen vid Industrigatan och 506:an stannar vid den tillfälliga tågstationen på Banvårdsvägen. Bussarna 69 och 848 stannar på samma hållplatser som förut.

Buss 58(B) åker inte längre via Aleksis Kivis gata, utan via Bangårdsgatan, Gumtäktsvägen, Jämsägatan och Industrigatan. Stinsgatans hållplats på Banmästargatan avlägsnas.

Spårvagn

Spårvagnarna 7A/7B och 9:ans hållplatser flyttar. 9:ans hållplats flyttar till 7B:s hållplats och 7B flyttar till busshållplatsen några meter norrut. Också 7A:s hållplats sammanslås med busshållplatsen på andra sidan Bangårdsgatan.

9:ans Stinsgatans hållplatser på Banmästargatan avlägsnas. Mot Västra hamnen måste man i stället stiga på hållplatsen på Stinsgatan och mot Böle på Banmästargatan norr om Stinsgatans rondell.

Bil och taxi

Alla taxibilar och bilar som hämtar eller lämnar människor på stationen måste åka till Loktorget från och med 19.6. Samtidigt stänger passagen över Semaforbron till stationsplatsen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning